Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5 / 1 / 2015

«Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας»

Ιδιαίτερα στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα μας, είναι εξαιρετικά κρίσιμο να ληφθούν πρωτοβουλίες και να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας. Είναι σημαντικό όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην Λάρισα ότι: «στην νέα Αναπτυξιακή πολιτική μας, η αγροτική παραγωγή, γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία, έχουν κεντρικό ρόλο. Μαζί και η μεταποίηση αγροτο-κτηνοτροφικών προϊόντων». Είναι θετικό ότι τα δύο τελευταία χρόνια προωθήθηκαν:

  • Τα προγράμματα για την ενίσχυση των νέων αγροτών, όπου 11 χιλιάδες νέοι παραγωγοί λαμβάνουν ενισχύσεις 194 εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη το 70% αυτών των χρημάτων έχουν μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
  • Από την πρώτη μέρα της φετινής χρονιάς, του 2015, που ισχύει πια η νέα ΚΑΠ, έχουν προβλεφθεί 440 εκατομμύρια για τους βοσκοτόπους ετησίως, 800 εκατομμύρια για τις αροτριαίες καλλιέργειες και 500 εκατομμύρια για της δενδρο-καλλιέργειες κάθε χρόνο.
  • Η νέα ΚΑΠ έχει διασφαλισμένους πόρους 20 δισεκατομμυρίων για την επόμενη εφταετία: 14 δισεκατομμύρια άμεσες ενισχύσεις, περίπου 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Κι άλλα 6 δισεκατομμύρια για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
  • Ξεκινάνε ειδικά μέτρα στήριξης της αγροτικής ασφάλισης από καιρικά φαινόμενα και ασθένειες.
  • Προγραμματίζονται 466 εκατομμύρια ευρώ για χρηματοδότηση 7.500 χιλιάδων σχεδίων βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Κι άλλα 254 εκατομμύρια για 340 νέες επενδύσεις αγροτικής μεταποίησης. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Κι ακόμα, αλλά 436 εκατομμύρια νέα εγγειοβελτιωτικά έργα, αρδευτικά έργα, ταμιευτήρες και λιμνοδεξαμενές.
  • Και κάτι ακόμα για να τελειώνουμε με αυτήν την προπαγάνδα τους. Δεν πρόκειται να φορολογηθούν οι επιδοτήσεις των αγροτών.

Βασική προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η στήριξη των νέων αγροτών και η προώθηση της καινοτομίας στην αγροτική παραγωγή ούτως ώστε να επιτύχουμε την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά της.

Προς την κατεύθυνση αυτή, σημαντικά είναι τα εξής:

  • Πρώτον, χορήγηση πρόσθετων κινήτρων στους νέους αγρότες, όπως είναι η εξασφάλιση χαμηλότοκων ή και ατόκων δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
  • Δεύτερον, εξαίρεση των νέων αγροτών από τον περιορισμό ότι οι δαπάνες για αγορά γης δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των επενδύσεων.
  • Τρίτον, σημαντική επίσης είναι, στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η αύξηση της αξίας των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης των αγροτών, μέχρι το ανώτατο ύψος του δικαιώματος κάθε Περιφέρειας.

Με συγκροτημένη πολιτική για την ενίσχυση της ελληνικής γεωργίας και με συνεχή διάλογο με τους αγρότες, η ελληνική γεωργία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει και να αποτελέσει πυρήνα ανάπτυξης και καινοτομίας.

Advertisements