Η ΧΩΡΑ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΧΩΡΑ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

 Αθήνα, 21/04/2015

     Η απόφαση της κυβέρνησης για υποχρεωτική δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, αποδεικνύει την απελπισία της να βρει πόρους για να καλύψει τις άμεσες και πιεστικές ταμειακές ανάγκες.

    Με την απόφαση της αυτή η Κυβέρνηση υπονομεύει την αυτονομία και την αυτοτέλεια του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παραβιάζει το Σύνταγμα της χώρας.

    Η υποχρεωτική δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων στερεί επιπλέον πόρους από το τραπεζικό σύστημα και την  οικονομία. Πόροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται, πλέον, όχι για τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, αλλά για τη χρηματοδότηση του Κράτους. Πόροι, οι οποίοι καλύπτονται με την αύξηση του ορίου παροχής ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες από τον έκτακτο μηχανισμό (ELA) της ΕΚΤ, προκειμένου να αναπληρωθεί η «εκροή καταθέσεων « που η Κυβέρνηση προκαλεί. Και με αυξημένο κόστος για τις τράπεζες, που θα μετακυληθεί στους Έλληνες δανειολήπτες.

    Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση, εγκλωβισμένη στα αδιέξοδα που η ίδια δημιούργησε, με τον αναγκαστικό εσωτερικό δανεισμό που  αποφάσισε οδηγεί την οικονομία σε ασφυξία και εντείνει την αβεβαιότητα για το μέλλον. Ατυχώς το πρόβλημα κάλυψης των άμεσων ταμειακών αναγκών της χώρας τους τελευταίους μήνες έχει διογκωθεί.

Advertisements