ΠΛΗΤΕΤΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ                                                                                                                                         

τ. Βουλευτής Ν.Καρδίτσας

Αθήνα, 30/04/2015

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΛΗΤΕΤΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

 

Σοβαρότατο πλήγμα έχει υποστεί η έρευνα στη χώρα μας τους τρεις μήνες της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη και την καινοτομία. Συγκεκριμένα:

Πρώτον: δεν προκηρύσσονται μέσω ΕΣΠΑ νέες δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ενώ δεν προχωρεί η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου που προβλέπεται στον νόμο 4310/2014.

Δεύτερον, οι αλλαγές που εξήγγειλε η Κυβέρνηση στο θεσμικό πλαίσιο της Έρευνας και της Ανώτατης Εκπαίδευσης αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του νόμου που στηρίζει την ερευνητική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να αναστέλλεται η δυνατότητα ίδρυσης νέων Ερευνητικών Κέντρων στην περιφέρεια. Παράλληλα, η αποσύνδεση που επιχειρείται της έρευνας από την αγορά και την επιχειρηματικότητα πλήττει την ανάπτυξη και συνεπώς τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τρίτον, οι κυβερνητικές αλλαγές καταργούν διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα συντονισμού των πολιτικών για την έρευνα μεταξύ των υπουργείων και των περιφερειών της χώρας.

Τέταρτον, η μεταφορά κονδυλίων και από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων στα ταμεία του Κράτους αποτελεί ταφόπλακα και για αυτά, αφού τα οδηγεί σε πλήρη οικονομική ασφυξία. Το αποτέλεσμα θα είναι να οδηγηθούν σε πλήρη αδυναμία εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων, τον αποκλεισμό τους από ευρωπαϊκά προγράμματα και σε αδυναμία πληρωμής των ερευνητών και επιστημόνων.

Η επιζήμια για την οικονομία της χώρας πολιτική της Κυβέρνησης πρέπει να σταματήσει. Οδηγεί ουσιαστικά σε οικονομική ασφυξία και σε ύφεση. Πρέπει άμεσα να αντιστραφούν τόσο η εσφαλμένη γενική πορεία όσο και ειδικότερες αυτής κατευθύνσεις. Άλλη λύση δεν υπάρχει.

Advertisements