ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ                                                                                                                                         

τ. Βουλευτής Ν.Καρδίτσας

Αθήνα, 11/05/2015

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

 

                Τα Α.Ε.Ι. της χώρας μας οφείλουν να ανταποκρίνονται τόσο στις νέες εκπαιδευτικές και κοινωνικές απαιτήσεις μιας παγκόσμιας κοινωνίας της γνώσης, όσο και στις νέες προκλήσεις που απορρέουν από τις αυξανόμενες ανάγκες των νέων ανθρώπων για γνώση.

                Προς την κατεύθυνση αυτή κινηθήκαμε όταν είχα την τιμή να είμαι Υφυπουργός Παιδείας με αρμοδιότητα την Ανώτατη Εκπαίδευση κατά την περίοδο 2004 – 2009. Λάβαμε συγκεκριμένα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης της πατρίδας μας και την εναρμόνιση των ποιοτικών προϋποθέσεων των Α.Ε.Ι. με αυτά της Ενωμένης Ευρώπης προκειμένου να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος , δυναμικός, κοινωνικός και οικονομικός χώρος που θα βασίζεται στην γνώση. Η αναβάθμιση του επιπέδου της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης που προωθήσαμε πέτυχε να ενδυναμώσει σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο τα χορηγούμενα ελληνικά πτυχία, ώστε να είναι ισότιμα και συγκρίσιμα με τα ευρωπαϊκά και να διευκολύνεται έτσι η κινητικότητα των φοιτητών και των εργαζομένων. Παράλληλα, θεσπίσαμε προγράμματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, τόσο σε συνεργασία με ξένα Πανεπιστήμια, ώστε να παρέχουν κοινό μεταπτυχιακό δίπλωμα, όσο και σε ξενόγλωσσα τμήματα προπτυχιακού επιπέδου, ώστε να προσελκύουμε στην Ελλάδα ξένους φοιτητές, αλλά και να παρέχονται δυνατότητες στους έλληνες φοιτητές.

                Δυστυχώς, η σημερινή Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με μέτρα που λαμβάνει ουσιαστικά ανατρέπει αυτή την προσπάθεια και πλήττει την ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Ειδικότερα:

                Πρώτον, κλονίζεται η θέση των ελληνικών πτυχίων στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αλλάζει το σύστημα μέτρησης πιστωτικών μονάδων με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS) για την απονομή ενός πτυχίου. Καθιερώνει όχι πιστωτικές, αλλά διδακτικές μονάδες, πράγμα που ίσχυε στο παρελθόν και έτσι ουσιαστικά παρεμποδίζεται η κινητικότητα των φοιτητών με ευρωπαϊκά προγράμματα όπως πχ το Εrasmus.

                Δεύτερον, καταργεί τα αγγλόφωνα προπτυχιακά τμήματα στο πανεπιστήμιο Αιγαίου και Κρήτης που αφορούν στη Διοίκηση Τουρισμού καθώς και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τίθεται σε κίνδυνο επίσης η συνέχιση λειτουργίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη που ιδρύσαμε το 2005. Άραγε το Υπ. Παιδείας δεν θέλει να έρχονται στην Ελλάδα ξένοι φοιτητές και να σπουδάζουν στα ελληνικά Πανεπιστήμια; Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι φοιτητές από Κίνα και Ρωσία είχαν εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί τους κλίνει η Κυβέρνηση τη δυνατότητα να σπουδάσουν στην Ελλάδα;

                Τρίτον, καταργούνται τα Συμβούλια των Α.Ε.Ι στη σύνθεση των οποίων υπήρχαν επιφανείς έλληνες ακαδημαϊκοί σε ξένα Α.ΕΙ. και βοήθησαν σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τα ελληνικά ΑΕΙ καθώς και τη σύνδεσή τους με ΑΕΙ του εξωτερικού.

                Τέταρτον, καταργεί την ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία έλυσε με δημοκρατικό τρόπο, αφού διευκόλυνε την ψηφοφορία για εκλογή μελών των οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ, το πρόβλημα που υπήρχε σε αυτά περιορίζοντας τη δυνατότητα των μειοψηφιών να επιβάλλουν τις απόψεις τους.

                Πέμπτον, επιστρέφουν οι «αιώνιοι» φοιτητές αφού καταργούνται οι ρυθμίσεις που είχαν θεσπισθεί για χρονικό όριο φοίτησης όπως ισχύει σε όλα τα Α.Ε.Ι. της Ευρώπης. Οι «αιώνιο» φοιτητές, όπως αναγνωρίζει η ακαδημαϊκή κοινότητα, είναι ο «βιότοπος» στον οποίο αναπτύσσονται οι παθογένειες των ΑΕΙ, με αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμισή τους.

                Με τα μέτρα αυτά η κυβέρνηση ουσιαστικά δίνει κυρίαρχο ρόλο στις φοιτητικές παρατάξεις όσον αφορά στη διοίκηση των ΑΕΙ, πράγμα που οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ειδικότερα αυτό θα συμβεί όταν, όπως η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ουσιαστικά προτείνει, η ψήφος των φοιτητών να μετρά στο 70 % του συνόλου των ψήφων για την εκλογή του Πρύτανη των Πανεπιστημίων και του Προέδρου των ΤΕΙ. Πάμε πάλι πίσω σε κομματοκρατία  στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης με ό, τι αυτό συνεπάγεται σε βάρος της ποιότητας των ΑΕΙ.

Οι αλλαγές αυτές συνιστούν προσπάθεια οπισθοδρόμησης χωρίς καμία μελέτη. Γυρνούν την Ανώτατη Εκπαίδευση σαράντα χρόνια πίσω. Γκρεμίζουν όσα θετικά παρέλαβαν. Απορρυθμίζουν πλήρως την Ανώτατη Εκπαίδευση της πατρίδας. Η εκπαίδευση είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα και θα πρέπει να είναι αντικείμενο εθνικής και όχι κομματικής πολιτικής. Τα ΑΕΙ πρέπει να κοιτούν στο μέλλον, όχι πίσω.

Advertisements