Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ

 

ΣΠΥΡΟΣ  ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
π. Βουλευτής – π. Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας
Αριστείδου 9,
Αθήνα, 10559
τηλ.210-3246029

31.10.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

Η Νέα Δημοκρατία στο τέλος Νοεμβρίου θα αποκτήσει νέο πρόεδρο. Την εκλογή νέας ηγεσίας πρέπει να ακολουθήσει ένας πολιτικός ανασχηματισμός για να αντιμετωπίσει η παράταξη μας τα νέα δεδομένα καταθέτοντας προτάσεις συγκεκριμένες για το μέλλον της πατρίδας μας. Υπάρχει ανάγκη ριζικού επανακαθορισμού της πολιτικής φιλοσοφίας και πρακτικών για τη δημιουργία μιας ανοικτής κοινωνίας, μιας κοινωνίας αλληλεγγύης, ίσων ευκαιριών και κυρίως ανάπτυξης. Χρειάζεται ένα νέο πολιτικό και αξιακό όραμα. Χρειάζεται να κάνουμε ένα πολιτικά γόνιμο διάλογο με την κοινωνία εντοπίζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της νέας παγκόσμιας πολιτικής συγκυρίας, και τις βαθιές ανάγκες της κοινωνίας. Να μιλήσουμε στους πολίτες με αλήθεια για την Ελλάδα που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Να υπερασπιστούμε τα όσα σωστά έγιναν και να κάνουμε αυτοκριτική για τα λάθη και τις παραλείψεις μας.

Η Νέα Δημοκρατία, από της ιδρύσεως της, υπήρξε μία δύναμη πραγματικού εκσυγχρονισμού και έμπρακτης προόδου της ελληνικής κοινωνίας. Με το έργο της ως κυβέρνηση, την αποκατάσταση αρχικά της Δημοκρατίας, την υποδειγματική λειτουργία της στη συνέχεια, και με τις επιλογές της, την ένταξη στην τότε ΕΟΚ και σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον αταλάντευτο προσανατολισμό της στη Δύση, τη σχεδόν μοναχική επί χρόνια υπεράσπιση των ιδεών της ελεύθερης οικονομίας, σφράγισε τη σύγχρονη πορεία του τόπου έχοντας ως βάση τη σύνθεση και το μέτρο.

Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, οι επιδράσεις της υιοθέτησης των σύστοιχων με την παγκοσμιοποίηση αξιών και προτύπων, σε συνδυασμό με άλλες χρόνιες αδυναμίες και παθογένειες του πολιτικού και οικονομικο-κοινωνικού συστήματος μας, έχουν προκαλέσει εκρηκτικά κοινωνικά προβλήματα. Οι στρεβλώσεις στο οικονομικό σύστημα και στο μοντέλο ανάπτυξης, με βάση τον κρατισμό και το συντεχνιακό χαρακτήρα της οικονομίας και όχι τον ανταγωνισμό, που είχε υιοθετηθεί, έχουν οδηγήσει στην απώλεια της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και στην αύξηση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Κρίσιμοι τομείς της παραγωγής, όπως ο αγροτικός, αφήνονται χωρίς κανενός είδους στήριξη και τολμηρό εκσυγχρονισμό, έρμαια του σκληρού διεθνούς ανταγωνισμού. Φαινόμενα περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού έχουν κάνει την εμφάνιση τους και τροφοδοτούμενα από την ανεργία, που διαρκώς διογκώνεται, επιδεινώνουν τα εκρηκτικά κοινωνικά αδιέξοδα.

Το χρέος λοιπόν σήμερα της Νέας Δημοκρατίας είναι να εκφράσει κατά τρόπο πειστικό και ολοκληρωμένο το πρόγραμμα μιας ριζοσπαστικής, φιλελεύθερης αναγέννησης, να εκφράσει με αποτελεσματικότητα τη διάχυτη λαϊκή απαίτηση που συμπυκνώνεται στο «φτάνει πια» με αυτή την εθνική κατολίσθηση, Να δώσει με σθένος και αυτοπεποίθηση τη μάχη για τις ιδέες και τις αξίες που απειλούνται από το κύμα ηθικού αποχρωματισμού που διαχέεται απειλώντας να διαβρώσει όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. Να δώσει μάλιστα αυτή τη μάχη θέτοντας νέες προτεραιότητες, όπως:

Πρώτον: Η  επανακατάκτηση αξιών, όπως η ευθύνη, η συνέπεια, η κοινωνική ευαισθησία, αποτελεί  τον πρώτο άξονα στήριξης της προσπάθειας για μια ριζοσπαστική φιλελεύθερη αναγέννηση. Όταν τέτοιες αξίες εκλείπουν δίνοντας τη θέση τους στην αξιακή αμφισημία ή ακόμη χειρότερα, στην ολική απάλειψη κάθε έννοιας ηθικής δέσμευσης στον κοινωνικό βίο, η κοινωνική ζωή μεταβάλλεται σε ένα προγραμματισμένο χάος.

Δεύτερον: Η εκ νέου οριοθέτηση και ο σαφής επαναπροσδιορισμός του ρόλου του κράτους στην οικονομική και κοινωνική ζωή αποτελεί τον δεύτερο άξονα στον οποίο πρέπει να βασιστεί η προσπάθεια για τη ριζοσπαστική, φιλελεύθερη αναγέννηση. Πέρα από τις ιδεολογικά ακραίες αντιλήψεις του κράτους-παρατηρητή των κοινωνικών δρωμένων ή του κράτους-πανεπόπτη και πανελεγκτή κάθε έκφανσης κοινωνικής δράσης, υπάρχει ο μέσος δρόμος του κράτους-ρυθμιστή των κανόνων κοινωνικής συμβίωσης, του κράτους που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για την παροχή αγαθών, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η ασφάλεια των πολιτών, ο πολιτισμός και η κοινωνική προστασία όσων χρειάζονται την ευεργετική παρέμβαση του την ώρα που πλήττονται. Αυτός ο σαφώς προσδιορισμένος και ταυτόχρονα επακριβώς οριοθετημένος ρόλος του σύγχρονου δημοκρατικού κράτους παρέχει όλα τα εχέγγυα για τη διασφάλιση στην ευρύτερη κοινωνική ζωή συνθηκών και αρμονίας.

Τρίτον: Η προσήλωση στην ελεύθερη οικονομία της αγοράς, που έχει αποδείξει την υπεροχή της στην αντιμετώπιση των κρίσιμων οικονομικών προβλημάτων της ορθής κατανομής των σπανιζόντων παραγωγικών μέσων και την αποτελεσματικότητα της στην ορθολογική απασχόληση των παραγωγικών συντελεστών, αποτελεί τον τρίτο άξονα στον οποίο πρέπει να βασιστεί η προσπάθεια για τη ριζοσπαστική, φιλελεύθερη αναγέννηση. Σε μια ελεύθερη οικονομία όμως, που στηρίζει την επιχειρηματικότητα με βάση όρους υγιούς ανταγωνισμού, προωθεί τη μείωση κρατικών δαπανών και συνακόλουθα της μείωσης της φορολογίας των πολιτών και επιχειρήσεων και ενσωματώνει οργανικά στις δομές της τις προϋποθέσεις παροχής της δυνατότητας στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και ιδιαίτερα στους νέους να συμμετέχουν στις ευκαιρίες της ευημερίας. Γιατί μόνο τότε καταξιώνεται η ελεύθερη οικονομία της αγοράς, όταν αποτελεί μοχλό για τον πολλαπλασιασμό της κοινωνικής ευημερίας, και τη διάχυση των αγαθών της στους πολλούς. Άλλωστε, η πολιτική αυτή έχει δικαιωθεί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Με τις προτάσεις αυτές δημιουργείται ένα νέο αξιακό όραμα, ένα νέο δημόσιο ήθος που έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία, η παράταξη που αποτελεί τον κεντροδεξιό ευρωπαϊκό πυλώνα της χώρας μας, οφείλει να καταθέσει το πρόγραμμα και τις θέσεις της για ένα πρόγραμμα εναλλακτικής εξόδου από την κρίση που θα αποτελέσει τη στερεά βάση για να χτίσουμε την Ελλάδα της Ευρώπης, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της ανοικτής κοινωνίας και οικονομίας. Την Ελλάδα των αξιών, της ηθικής συνέπειας και της κοινωνικής συνοχής. Την Ελλάδα της ποιοτικής εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Η πατρίδα μας χρειάζεται αυτό το νέο όραμα. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το δημιουργήσει. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος.

 

Advertisements