ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 13.4.2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

 

Το σχέδιο νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που κατατέθηκε από την Κυβέρνηση στη Βουλή και συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή θα οδηγήσει σε πλήρη οπισθοδρόμηση τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Και τούτο για τους εξής λόγους:

1. Το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου αποτελεί ένα νομικό μόρφωμα, το οποίο ουδεμία σχέση έχει με τον αγροτικό συνεταιρισμό, παρά το γεγονός ότι προσπαθεί να αντιγράψει τον διεθνή ορισμό του συνεταιρισμού, διότι θίγει τις συνεταιριστικές αρχές στον πυρήνα τους. Οι συντάκτες του  Σ/Ν αγνοούν πλήρως την οικονομική λειτουργία του θεσμού.

Αυτό αποδεικνύεται από την αναντιστοιχία, που υπάρχει μεταξύ της Αιτιολογικής Εκθέσεως και των διατάξεων του Σ/Ν.

2. Το προτεινόμενο Σ/Ν αποτελεί μια κακή συρραφή διατάξεων προηγουμένων νομοθετημάτων, οι οποίες διατάξεις λειτούργησαν σε βάρος του θεσμού.

Περαιτέρω δεν προτείνει μέτρα  για τον εκσυγχρονισμό των συνεταιρισμών. .Δεν επιλύει προβλήματα των αγροτικών συνεταιρισμών, που δημιούργησε ο αντισυνεταιριστικός ν. 4015/2011  και ουδεμία δυνατότητα δίνει για να αναπτυχθούν οι συνεταιρισμοί, με βάση τα θέματα, που τους απασχολούν σήμερα.  Αντίθετα εισάγει αναχρονιστικές διατάξεις  και χωρίς  προφανώς να το αντιλαμβάνεται, στραγγαλίζει την επιχειρηματική συνεταιριστική συνεργασία και δράση.

3. Και για να μη θεωρηθεί ότι οι άνω ισχυρισμοί είναι αόριστοι, παραθέτουμε τα θέματα, που απασχολούν σήμερα τους ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς , τα οποία αγνοεί το Σ/Ν:

α. Είναι η είσοδος των αγροτικών συνεταιρισμών στον τομέα του λιανεμπορίου. Tο Σ/Ν, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει το θέμα αυτό, αντίθετα το υπονομεύει   με   τον φραγμό, που θέτει, στην συνεταιριστική συνεργασία.(άρθρο 31) . Όμως  χωρίς την δημιουργία μεγάλων συνεταιριστικών συνεργασιών, πως θα αντιμετωπισθεί ο τομέας του λιανεμπορίου, ο οποίος απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση παραγωγής;

β. Είναι η αυτοχρηματοδότησή τους,  δηλαδή ο δανεισμός με ποικίλους τρόπους του Συνεταιρισμού από τα μέλη του ( πρόσθετες υποχρεωτικές μερίδες, προαιρετικές μερίδες )  και από μέλη –επενδυτές, μη χρήστες των υπηρεσιών του συνεταιρισμού, (θεσμό, που υιοθετεί και το καταστατικό του Ευρωπαϊκού συνεταιρισμού), ώστε να  μη εξαρτώνται  οι Συνεταιρισμοί από τον εξωτερικό δανεισμό, ο οποίος θέτει σε κίνδυνο την αυτονομία τους. Στον τομέα αυτό το Σ/Ν περιορίζει την αυτοχρηματοδότηση των συνεταιρισμών με την κατάργηση των πρόσθετων υποχρεωτικών μερίδων και στρεβλώνει  την έννοια του μέλους επενδυτή μη χρήστη.  (άρθρο  9) .

γ. Είναι  το μεγαλύτερο άνοιγμά των συνεταιρισμών στην αγορά, η συσπείρωση με σκοπό τη μείωση του κόστους για  την πραγματοποίηση επενδύσεων .  Το Σ/Ν με τους περιορισμούς, που θέτει στην δυνατότητα της συνεργασίας μεταξύ συνεταιρισμών  μέσω τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και διεθνών δομών, παρεμποδίζει το άνοιγμα και την συσπείρωση των συνεταιρισμών. (άρθρο  31).

δ. Είναι  η  αύξηση  των συναλλαγών των Συνεταιρισμών  με μη μέλη τους. Το Σ/Ν αντίθετα  θέτει περιορισμό  στο ύψος των  συναλλαγών των αγροτικών συνεταιρισμών με τρίτους  (πρώτη φορά τίθεται τέτοια διάταξη, στην ιστορία του θεσμού του αγροτικού συνεταιρισμού).

4. Αν το Σ/Ν ψηφισθεί ως έχει, πέραν του γεγονότος ότι η εφαρμογή του είναι αδύνατη λόγω ατελειών, παραλείψεων, αντιφάσεων και κενών στις διατάξεις του, φοβούμαι ότι θα μετατρέψει ολόκληρη την Ελλάδα σε ένα δικαστήριο, όπου θα προσβάλλεται από τους συνεταιρισμούς, το μεγαλύτερο μέρος των διατάξεών του,  επειδή είναι προδήλως αντίθετες προς τις συνεταιριστικές αρχές (Σύσταση 193 ΔΟΕ του ΟΗΕ),  όπως ακριβώς είχε συμβεί με τον ν. 1541/1985, με αποτέλεσμα ο  τελευταίος  αυτός νόμος  ,να τροποποιηθεί 70 φορές μέσα στα δυο πρώτα χρόνια ισχύος του, μέχρι την οριστική  κατάργησή του το έτος 1993.(ν.2169/1993).

Συνεπώς, διερωτώμαι, ποιο μπορεί να είναι το όφελος της κυβέρνησης, όταν  πειραματιζόμενη, τραυματίζει τον συνεταιριστικό θεσμό, με αποτέλεσμα  να αναστέλλεται η ανάπτυξή του. Αν το κάνει από άγνοια, σημαίνει ότι είναι επικίνδυνη. Αν το κάνει σκόπιμα, γιατί δεν μας λέει ευθέως ότι δεν πιστεύει στον θεσμό;

Advertisements