Η ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 22.6.2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

Είναι πλέον βέβαιο ότι ανάπτυξη με υπερφορολόγηση, μείωση μισθών και διαρκή δημοσιονομική λιτότητα όχι μόνο δεν έρχεται, αλλά αντίθετα μειώνονται και τα έσοδα του κράτους. Για να υπάρξει ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας χρειάζεται να γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις, να υπάρξουν σημαντικές εισροές ξένων κεφαλαίων και αύξηση της ιδιωτικής οικονομίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι μια άλλη πολιτική. Δυστυχώς, το μίγμα της πολιτικής που επέλεξε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις. Αντίθετα, λόγω της υπερφορολόγησης, επιχειρήσεις οδηγούνται σε κλείσιμο ή επιλέγουν να φύγουν από την Ελλάδα. Η χώρα οδηγείται σε μεγαλύτερη ύφεση.

Η ευθύνη της Κυβέρνησης είναι τεράστια. Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης αύξησε τον εσωτερικό δανεισμό του κράτους, διόγκωσε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, επιδεινώνοντας  έτσι τις συνθήκες στην πραγματική οικονομία και αναζωπύρωσε την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια στους επενδυτές. Αλλά και η φορολογική πολιτική που εφαρμόζει είναι εσφαλμένη καθώς και οι καθυστερήσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας και στις αποκρατικοποιήσεις που θα μειώσουν τις κρατικές δαπάνες, θα αυξήσουν τα κρατικά έσοδα και θα τονώσουν την οικονομία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα μετά και την τελευταία αύξηση του Φ.Π.Α διαθέτει τον τέταρτο υψηλότερο Φ.Π.Α στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που οδηγεί σε περαιτέρω επιβάρυνση του επενδυτικού κλίματος, ειδικότερα σε σύγκριση με τις γειτονικές χώρες. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα κρατικά έσοδα από Φ.Π.Α βαίνουν μειούμενα ως αποτέλεσμα της μεγάλης μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος και της φοροδιαφυγής, ενώ γιγαντώνεται το λαθρεμπόριο σε ποτά και τσιγάρα. Η στροφή των καταναλωτών σε χύμα αφορολόγητα ποτά προκάλεσε νέα μείωση κατά 50% των νομίμων πωλήσεων αλκοολούχων και πτώση των δημοσίων εσόδων και κατά 3,5% το 2015 σε σύγκριση με το 2014 από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών (ΕΦΚΟΠ). Ομοίως, η κατακόρυφη αύξηση της φορολόγησης των εταιρικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία θα οδηγήσει σε κίνδυνο επενδύσεις 1,5 δις ευρώ ετησίως για προσδοκώμενα έσοδα του κράτους μόλις 25 εκατομ. ευρώ ετησίως.

Είναι συνεπώς σαφές ότι το μίγμα αυτό της πολιτικής είναι εσφαλμένο. Η αύξηση των εισφορών και των φόρων πλήττει τελικά τους φτωχότερους, η ανεργία αναζωπυρώνεται, η ζήτηση διαρκώς μειώνεται. Η ανάπτυξη ούτε διατάσσεται, ούτε έρχεται με ευχολόγια.

Είναι συνεπώς απολύτως αναγκαίο να εφαρμοστεί ένα άλλο μίγμα πολιτικής. Πολιτικής με κεντρικό άξονα μεταρρυθμίσεις, ιδιωτικοποιήσεις, μείωση φόρων, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και λήψη μέτρων για αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση (διαφάνεια παντού, αξιοκρατία, μείωση της γραφειοκρατίας) καθώς και για βελτίωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Κυρίως όμως μέτρα για τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, της προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων και απελευθέρωσης της οικονομίας από τα δεσμά του κρατισμού, του συντεχνιασμού, του ατελούς ανταγωνισμού και των ιδεολογικών εμμονών της Κυβέρνησης. Είναι επίσης απαραίτητο να υπάρξει: α) Αύξηση των δημοσίων και ιδιωτικών δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη, β) Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, γ) Επέκταση και ενίσχυση της συνεργασίας των Παν/μιων και των ΤΕΙ με τις επιχειρήσεις.

Μόνο έτσι η οικονομία θα πάρει μπρος και η χώρα θα οδηγηθεί σε ανάπτυξη. Η υπερφορολόγηση δεν οδηγεί σε ανάπτυξη.

Advertisements