Η ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 29.6.2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Μεγάλη Βρετανία θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη δρομολογημένη έξοδο της Μ. Βρετανίας θα υπάρξει πιο μικρή και πιο εύθραυστη Ευρώπη. Χρειάζεται συνεπώς άμεσα:

Πρώτον, μια διαδικασία διερεύνησης του τι έχει πάει λάθος μέχρι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, μια διαδικασία αναθεώρησης πολιτικών, ώστε να μην υπάρξουν ή να περιοριστούν οι  δυσμενείς οικονομικές πολιτικές, αλλά και γεωστρατηγικές  επιπτώσεις στην Ευρώπη.

Η Ευρώπη, σήμερα, βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις που απειλούν το Ευρωπαϊκό εγχείρημα, όπως για παράδειγμα η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, η κρίση του δημόσιου και τραπεζικού χρέους, η γεωπολιτική κρίση στην Ουκρανία και η σχέση με τη Ρωσία, η μεταναστευτική/προσφυγική κρίση, το «Brexit» και, αναμφισβήτητα, οι προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια και τις πολιτικές ελευθερίες.

Οι απαντήσεις που έχει δώσει μέχρι στιγμής η Ευρώπη είναι χαμηλότερες των προσδοκιών αναλογικά με το εύρος και την ταχύτητα των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει πως αδυνατεί να σημειώσει την απαιτούμενη πρόοδο. Η εθνική ατζέντα υπερισχύει και οποιαδήποτε προσπάθεια ανάδειξης κοινών συμφερόντων και λύσεων φαίνεται να αποκτά δευτερεύουσα σημασία. Η αντιμετώπιση των κρίσεων με προσωρινά μέτρα -τα οποία αποτελούν συχνά τον ελάχιστο παρονομαστή- τείνει να γίνει κανόνας της ΕΕ, αντί της εξεύρεσης βιώσιμων λύσεων οι οποίες δεν θα λειτουργούν απλώς πυροσβεστικά. Η αδυναμία συναίνεσης όσον αφορά τις προσεγγίσεις πολιτικής και η τάση να καταφεύγουν τα κράτη-μέλη σε μικροπολιτικές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για βασικά ζητήματα έχουν υπονομεύσει την εμπιστοσύνη και έχουν οδηγήσει σε διαιρέσεις μεταξύ των κρατών-μελών, της ΕΕ και των πολιτών της. Η Ευρώπη βιώνει κρίση ως προς το νόημα και την ταυτότητα της και είναι αντιμέτωπη με επικίνδυνες αντιπαραθέσεις, δυσπιστία και βαθιές διαιρέσεις.

Δεδομένης της σημερινής κατάστασης που επικρατεί στην Ένωση, είναι αναγκαία η προώθηση του διαλόγου σε όλα τα επίπεδα, και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ώστε να υπάρξει πληροφόρηση αναφορικά με τον τρόπο σκέψης και τα εθνικά συμφέροντα των άλλων χωρών. Τα προαναφερόμενα αυτά στοιχεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη και την Ένωση στο σύνολο της να ξεπεράσουν τις προκλήσεις, να προβούν σε προληπτικές δράσεις, και να προχωρήσουν πέρα από την προσέγγιση του χαμηλότερου κοινού παρονομαστή. Υπό αυτήν την έννοια, οι προκλήσεις γίνεται να αποτελέσουν «παράθυρα ευκαιρίας» προκειμένου να βρει η Ευρώπη ένα νέο κοινό έδαφος. Να προχωρήσει η Ευρώπη σε μια συζήτηση για αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών Συνθηκών με βασικό άξονα μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ευέλικτη και πολλών ταχυτήτων. Χρειάζεται ένα νέο ευρωπαϊκό σχέδιο που να τονώσει την πίστη των ευρωπαίων πολιτών στην χρησιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρέπει άμεσα να διευρυνθούν πιθανοί τρόποι με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα των κρατών μελών της και των πολιτών μέσα από μια σειρά εθνικών και διεθνικών συναντήσεων, όπου θα συζητηθούν οι βασικές προκλήσεις πολιτικής (μεταναστευτική/προσφυγική κρίση, εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις). Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω συζητήσεων των εθνικών ομάδων προβληματισμού που δημιουργήθηκαν ειδικά για το σκοπό αυτό σε δέκα χώρες της ΕΕ (Βέλγιο, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβακία), καθώς και μέσω διεθνικών ανταλλαγών μεταξύ αυτών των ομάδων.

Advertisements