ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 30.08.2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

Ο π. Υφυπουργός Παιδείας κ. Σπύρος Ταλιαδούρος ενόψει της συζήτησης στη Βουλή του Σχεδίου-Νόμου «Ρυθμίσεις για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση», στο οποίο κατατέθηκε τροπολογία για την ειδική αγωγή, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η τροπολογία για την ειδική αγωγή, που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, συγκεντρώνει αρνητικά χαρακτηριστικά. Κατ’ αρχήν, δεν υπήρξε επαρκής χρόνος διαβούλευσης. Δικαιολογημένα διαμαρτύρονται οι εμπλεκόμενοι φορείς για την απουσία ουσιαστικού διαλόγου αλλά και η επιλογή «καλοκαιρινής» τροπολογίας στο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση υποβαθμίζει τη μεγάλη σημασία της Ειδικής Αγωγής.

Ο χαρακτήρας των ρυθμίσεων είναι αποσπασματικός. Το περιεχόμενο τους ισοπεδώνει την αξία των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων για την άσκηση εκπαιδευτικού έργου στην Ειδική Αγωγή. Είναι χαρακτηριστικό, ότι πρόσωπα που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την Ειδική Αγωγή, θα μπορούν να διδάσκουν εφεξής σε αυτή.

Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση υποχωρεί πάλι στο παρελθόν. Οι υπηρετούντες αναπληρωτές της ΕΑΕ κυριολεκτικά πετιούνται από την επόμενη χρονιά 2017-2018 -έτος εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών- ενώ συνθλίβονται στην κυριολεξία οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αφού τίθεται, εν αμφιβόλω το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι η Ε.Α.Ε. είναι η πρώτη προτεραιότητα του υπουργείου μόνον στην επικοινωνιακή  ρητορική.

Η φιλοσοφία του άρθρου είναι διασπαστική, αφού βάζει σε διαδικασία σύγκρουσης διάφορες υποομάδες της εκπαίδευσης: ΠΕ71 με ΠΕ70, ΠΕ71 με ΠΕ70.50, ΠΕ70 με ΠΕ70.50, αντίστοιχα τους ΠΕ61, μόνιμους με αναπληρωτές, τεχνολόγους με γενικής παιδείας κλπ.

Αλήθεια εξέτασε το Υπουργείο πώς φτάσαμε ως εδώ, γιατί δηλαδή η ΕΑΕ στηρίζεται κατά 80% ή και περισσότερο σε αναπληρωτές και μάλιστα μέσω ΕΣΠΑ; Γιατί ουδέποτε συμμετείχαν οι ΠΕ71/61 σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ και τι έγινε ο διαγωνισμός που θα γινόταν για την ΕΑΕ;

Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη του τα σχόλια που έχουν διατυπωθεί στη δημόσια διαβούλευση και τις ανωτέρω παρατηρήσεις, ώστε να προβεί αμέσως σε διαρθρωτικές αλλαγές.»

Advertisements