ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 22.09.2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

Για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και των επιχειρήσεων στην Ελληνική Οικονομία. Δυστυχώς, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με τα μέτρα που έχει λάβει έχει συντελέσει τα μέγιστα στη δημιουργία κλίματος μη εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Αυτό οφείλεται κυρίως στην υπέρμετρη φορολόγηση, καθώς η πραγματική φορολογική επιβάρυνση της κερδοφορίας των ελληνικών επιχειρήσεων ανεβαίνει σε πραγματικό φορολογικό συντελεστή επί των διανεμομένων κερδών από το θεωρητικό 39% κοντά στο 57%, στην απαξίωση των ιδιωτικών επιχειρηματικών τομέων και των ιδιωτικοποιήσεων, που είναι αναγκαίες. Αυτά πλήττουν την είσοδο επενδυτών στην ελληνική οικονομία.

Είναι χαρακτηριστικά τα εξής δύο παραδείγματα:

Πρώτον: Οι ελληνικές εξαγωγές, στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016, παρουσίασαν μείωση της τάξης του 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η πτωτική τάση οφείλεται σαφώς στην επιδείνωση του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται οι έλληνες εξαγωγείς. Η υπερφορολόγηση, σε συνδυασμό με την διαρκή αύξηση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες.

Δεύτερον: Η Ελλάδα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Φρέιζερ του Καναδά, κατατάσσεται κάτω από την Βουλγαρία και βρίσκεται στην τελευταία θέση των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πίνακα της Οικονομικής Ελευθερίας. Ο πίνακας αυτός προσμετρά τον βαθμό  στον οποίο οι πολιτικές και οι θεσμοί των χωρών υποστηρίζουν την οικονομική ελευθερία, κάτι που έχει άμεσα αποτελέσματα στην πορεία της οικονομίας κάθε κράτους. Και αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθεί η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία με τα μέτρα που λαμβάνει, δηλαδή με την παράλογη υπερφορολόγηση και το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει διαμορφώσει, πλήττει την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία.

Συνεπώς, για να υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας θα πρέπει να ληφθούν άμεσα τα εξής μέτρα:

(α) Επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Αύγουστο υπήρξε υψηλός ρυθμός αύξησης κατά 32,3% της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων από την COSCO  στο λιμάνι του Πειραιά, πράγμα που αποδεικνύει την θετική συμβολή των ιδιωτικοποιήσεων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αυτή η αύξηση, οδήγησε σε αύξηση και των θέσεων εργασίας στο λιμάνι και των κρατικών εισπράξεων.

(β) Εφαρμογή οδικού χάρτη για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, όπως ανακοίνωσε με συγκεκριμένα στοιχεία ο Πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

(γ) Στοχευμένη μείωση των λειτουργικών δαπανών του Δημοσίου.

(δ) Να δοθούν οριζόντια κίνητρα για τις επιχειρήσεις, όπως αποσβέσεις φόρων για επενδυτικές δαπάνες.

(ε) Ενίσχυση του ανταγωνισμού σε κρίσιμες αγορές όπως αυτή της ανεργίας.

(στ) Σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, ώστε να επιστραφούν χρήματα στις ελληνικές τράπεζες και να μπορέσει να στηρίξει την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

(ζ) Επανεργοποίηση του θεσμού σύμπραξης δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων για την κατασκευή έργων.

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βραδυπορεί επικίνδυνα. Θέτει εμπόδια, γραφειοκρατικά και άλλα, σε κάθε επενδυτική προσπάθεια, η οποία θα μπορούσε να κινητοποιήσει πόρους και δυνάμεις ικανές να επανεκκινήσουν την ελληνική οικονομία. Η Κυβέρνηση, με τον τρόπο που χειρίζεται τα πράγματα χάνει πολύτιμο χρόνο. Οι  επιχειρήσεις στεγνώνουν, το έλλειμμα πιστώσεων δημιουργεί περιβάλλον οικονομικής ασφυξίας και οι αντοχές των ανθρώπων εξαντλούνται. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει καμιά δικαιολογία. Χωρίς προκοπή και δημιουργία όλα τελειώνουν κάποια στιγμή. Είναι συνεπώς άμεσα αναγκαίο να προχωρήσει η Κυβέρνηση στη λήψη των απαραίτητων μέτρων που θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, ώστε να υπάρξει είσοδος επενδυτών, έξοδος στις αγορές και επανένταξη της Ελλάδας στο διεθνές οικονομικό σύστημα. Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της Ν.Δ., Κυριάκος Μητσοτάκης, ο μόνος δρόμος  για την ανάπτυξη είναι «να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον για επενδύσεις, με χαμηλή φορολογία και μηδενική γραφειοκρατία». Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και να ξεκινήσει η ανάπτυξη της οικονομίας μας.

Advertisements