ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 11.01.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ο π. Υφυπουργός Παιδείας κ. Σπ. Ταλιαδούρος με διάβημα του προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Κων. Γαβρόγλου ζητά να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την άμεση επαναλειτουργία του Τμήματος Βοηθών Φαρμακείου του Εσπερινού ΕΠΑΛ Καρδίτσας.

Ειδικότερα το υπόμνημα που υπέβαλε ο κ. Σπ. Ταλιαδούρος προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Κ.Γαβρόγλου έχει ως εξής:

«Με απόφαση του Δ/ντου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας σταμάτησε η λειτουργία της Γ’ τάξης του τμήματος Βοηθών Φαρμακείου του Εσπερινού ΕΠΑΛ Καρδίτσας λόγω του ότι δεν προσλήφθηκε αναπληρωτής ή ωρομίσθιος Ιατρός για να καλύψει τις επτά (7) ώρες διδασκαλίας.

Η διακοπή αυτή είχε ως αποτέλεσμα οκτώ εργαζόμενοι μαθητές να διακόψουν τις σπουδές τους. Δεδομένου ότι σε καμία άλλη πόλη της Θεσσαλίας δεν λειτουργεί αντίστοιχο τμήμα, οι 8 αυτοί σπουδαστές αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, πράγμα που εκπαιδευτικά και κοινωνικά δεν είναι ορθό. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση, και μάλιστα στην ολοκλήρωση των σπουδών, θεωρώ ότι είναι κατοχυρωμένο για όλους τους πολίτες. Σχετικό έγγραφο για το θέμα αυτό έχει υποβάλλει και η ΕΛΜΕ Καρδίτσας, το οποίο και σας επισυνάπτω.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλώ θερμά να λάβετε τα αναγκαία μέτρα ώστε να επαναλειτουργήσει άμεσα το τμήμα Βοηθών Φαρμακείου του Εσπερινού ΕΠΑΛ Καρδίτσας.»

Advertisements