ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 20.01.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ 

Η ανεργία στη χώρα φτάνει το 1,1 εκατομμύριο, με περισσότερους από 750.000 ανέργους να βρίσκονται εκτός εργασίας για περισσότερο από 12 μήνες – έχουν δηλαδή μηδενικό εισόδημα. Ένας στους δύο νέους δεν μπορούν να βρουν δουλειά και σχεδόν 500.000 Έλληνες επιστήμονες έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό για να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειες τους.

Κεντρικός στόχος της πολιτικής της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα έπρεπε να είναι η εφαρμογή μιας σύγχρονης οικονομικής πολιτικής που θα τόνωνε τις επενδύσεις και θα έφερνε την ανάπτυξη στη χώρα μας. Μόνο με επενδύσεις δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

Αντ’ αυτού η Κυβέρνηση κάνει «πονηριές», με το επίδομα των συνταξιούχων, ανοίγοντας μέτωπα με τους δανειστές. Καθυστερεί από τον Φεβρουάριο του 2016 το κλείσιμο της αξιολόγησης – που όπως όλα δείχνουν πάει για τον Μάρτιο του 2017, εφόσον βεβαίως εξελιχθούν όλα ομαλά. Και παγιδεύεται στα βαθιά νερά της πολιτικής των ευρωπαϊκών χωρών.

Παράλληλα, καθυστερεί δραματικά την έναρξη των ελάχιστων επενδύσεων που έχουν αποφασιστεί όπως είναι το Ελληνικό, τα 14 Αεροδρόμια, ο Αστέρας της Βουλιαγμένης και άλλα αρκετά.

Βασική προϋπόθεση για να υπάρξει ανάπτυξη στην Ελλάδα δεν είναι να δίδονται φιλοδωρήματα τριακοσίων ευρώ για μια φορά σε κάθε συνταξιούχο. Η βασική προϋπόθεση είναι να προσελκύσει με κάθε τρόπο επενδύσεις, να πετύχει σταθερή ανάπτυξη άνω του 3% για τουλάχιστον μία πενταετία και να προσφέρει δουλειά σε εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους που θα ανακουφίσουν την καθημαγμένη ελληνική οικονομία.

Οι νέοι για να μείνουν στην Ελλάδα χρειάζονται προοπτική. Αναζητούν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα προσόντα της. Χρειάζεται συνεπώς, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ριζικός αναπροσανατολισμός του μίγματος της οικονομικής πολιτικής σε αναπτυξιακή κατεύθυνση. Οι θυσίες για την ανάπτυξη δεν πάνε ποτέ χαμένες.

Χρειάζεται η λήψη μιας σειράς μέτρων διαμορφωτικών από αυτά που εφαρμόζει η σημερινή Κυβέρνηση.

Ειδικότερα:

Πρώτον: Ουσιαστικές φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας καθώς και ισχυρότερα κίνητρα για ποιοτικές θέσεις εργασίας που απευθύνονται σε υψηλής επιστημονικής κατάρτισης προσωπικό.

Δεύτερον: Την δημιουργία δημόσιων αλλά και ιδιωτικών ερευνητικών μονάδων και κέντρων συνδεδεμένων με τα ΑΕΙ και την αγορά εργασίας.

Τρίτον: Την μείωση της γραφειοκρατίας για την υλοποίηση μεσαίων ή μεγάλων επενδύσεων που δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Τέταρτον: Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων που επενδύουν σε νεανικό ανθρώπινο δυναμικό.

Πέμπτον: Αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για να επιτραπεί η λειτουργία Ιδιωτικών ΑΕΙ ή Παραρτημάτων Παιδείας της Ευρώπης και της Αμερικής στην Ελλάδα, πράγμα που θα βοηθούσε την ερευνητική ανάπτυξη στην πατρίδα μας και θα δημιουργούσε θέσεις εργασίας. Η Κύπρος το έχει εφαρμόσει και έχει επιτύχει να προσελκύσει φοιτητές και Καθηγητές από ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Είναι σαφές ότι χρειάζεται η εφαρμογή μιας στοχευμένης πολιτικής που θα οδηγήσει σε μια ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για τους νέους. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να στραφεί η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης.

Advertisements