Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 03.02.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

Η αγροτική οικονομία έχει φτάσει σε ένα σημείο καμπής ανάλογο της οποίας δεν έχει υπάρξει από την μεταπολίτευση και ύστερα. Οι βασικοί λόγοι, μεταξύ άλλων, που οδηγήθηκε στο σημείο αυτό είναι οι εξής:

Πρώτον, η φορολογική επιδρομή που συντελείται στα αγροτικά εισοδήματα, λόγω της αύξησης του συντελεστή φορολόγησης από το 13% στα επίπεδα από 22% έως 45%. Δεύτερον, οι αυξημένες στο τριπλάσιο ασφαλιστικές εισφορές που θα κληθούν να πληρώσουν οι αγρότες και το τέλος επιτηδεύματος. Τρίτον, η αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. στο 24% στα αγροεφόδια και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί.

Κατά συνέπεια, η δυνατότητα των Ελλήνων αγροτών να παράγουν νέα εισοδήματα και να πραγματοποιούν νέες επενδύσεις έχει περιοριστεί δραματικά. Το χειρότερο είναι ότι οι περισσότεροι εισπράττουν τελικά λιγότερα από αυτά που δαπανούν για τη παραγωγή. Οι διαθέσιμοι πόροι για την παραγωγή συρρικνώνονται διαρκώς. Παράλληλα, οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται πλέον στους αγρότες είναι αντιστρόφως ανάλογες των όσων εισέπρατταν στο παρελθόν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το 62,7% των δανεικών αγροτικών δραστηριοτήτων βρίσκονται στο «κόκκινο».

Συνεπώς, αντί της υπερφορολόγησης που θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη των καλλιεργειών, απαιτείται άμεσα η εφαρμογή ενός νέου σχεδίου για την στήριξη και ανάπτυξη του αγροτικού τομέα με αξιοποίηση των ραγδαίων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Τεχνολογίες που μειώνουν το κόστος παραγωγής, νέες μορφές ενέργειας, όπως η γεωθερμία, κυρίως στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Επίσης, να δοθούν κίνητρα και κατευθύνσεις για να υπάρξουν συμπράξεις ή συνενώσεις μεταξύ των εκμεταλλεύσεων και των καλλιεργειών προκειμένου να επιτευχθούν οι απαραίτητες οικονομίες της κλίμακας.

Η πολιτεία θα πρέπει, σε συνεργασία με τα ερευνητικά κέντρα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, να συνδράμει στην ενημέρωση των αγροτών και των ομάδων παραγωγών για τα νέα δεδομένα και τις νέες δυνατότητες.

Η πολιτεία θα πρέπει να στηρίζει δίνοντας κίνητρα, και όχι υπερφορολογήσεις στην καθετοποίηση του αγροτικού τομέα. Δηλαδή, οι ίδιοι οι αγρότες να συμμετέχουν στο πλαίσιο εταιρικών συνεργασιών, στην μεταποίηση του παραγόμενου προϊόντος, ώστε να αποκομίζουν την προστιθέμενη  αξία. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα το ότι η Ελλάδα προηγείται παγκοσμίως στην κατά κεφαλή παραγωγή κατσικίσιου γάλακτος. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν επώνυμα ελληνικά τυριά που να έχουν παραχθεί αποκλειστικά από κατσικίσιο γάλα. Παράλληλα, η Κυβέρνηση να στηρίζει και να προωθήσει την συμβολαιακή γεωργία. Είναι θετικό που στην Καρδίτσα η Συνεταιριστική Τράπεζα βοηθάει με προγράμματα διευκόλυνσης πρόσβασης σε χρηματοδότηση της συμβολαιακής μελισσοτροφίας.

Η πολιτεία θα πρέπει να κατευθύνει τον αγροτικό τομέα και σε εναλλακτικές καλλιέργειες που θα αποφέρουν σημαντικά έσοδα, όπως είναι η αξιοποίηση αυτοφυών ανθοκομικών και καλλωπιστικών φυτών και δένδρων υψηλής ποιότητας, ο τομέας επίσης των εναλλακτικών φρούτων και ο κλάδος των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Χρειάζονται συνεπώς νέες ιδέες, δυναμικές λύσεις και καλές πρακτικές ανάλογες με αυτές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται άμεσα η δραστηριοποίηση της Πολιτείας και η ουσιαστική ενημέρωση και στήριξη των αγροτών.

Η νέα εποχή καλεί σε εγρήγορση και όχι σε υπερφορολόγηση που θα διαλύσει τον πρωτογενή παραγωγικό τομέα της Ελλάδας.

Η αγροτική οικονομία έχει ανάγκη άμεσης ρευστότητας για να ξεκολλήσει από την ασφυξία που έχει οδηγηθεί τα τελευταία χρόνια. Προς την κατεύθυνση αυτή απαραίτητα προϋπόθεση αποτελεί η μείωση των υπέρμετρων φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων του αγροτικού τομέα.

Είναι συνεπώς αναγκαίο, όπως προτείνει η Νέα Δημοκρατία, να υπάρξει:

(1) Μείωση του φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη από το 29% στο 20%.

 (2) Αύξηση του ορίου υπαγωγής στο Φ.Π.Α. από τις 10.000 στις 25.000 ευρώ.

(3) Μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. από το 24% στο 13% για τα αγροτικά εφόδια και ζωοτροφές.

(4) Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί.

(5) Ταχύτερη επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες, μέσα από τη ριζική απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

(6) Άμεση ενεργοποίηση σχετικών αναπτυξιακών επενδυτικών προγραμμάτων (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ, κλπ.)

Παράλληλα, είναι αναγκαίο να δοθεί παράταση στις προθεσμίες εκπλήρωσης των φορολογικών, ασφαλιστικών και γενικότερα των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο των ζημιωθέντων αγροτών και κτηνοτρόφων. Να επιταχυνθούν οι ρυθμοί σύνταξης των πορισμάτων για τις ζημιές καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν παρέλθει ακόμη και 12 μήνες χωρίς να έχουν γίνει εκτιμήσεις. Να αναθεωρηθεί  ο Κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες αγροτών και κτηνοτρόφων, αλλά και στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή στον πρωτογενή τομέα.

Είναι σαφές ότι η αγροτική οικονομία που αποτελεί μια από τις βάσεις για να επιτευχθεί ανάπτυξη στη χώρα μας, χρειάζεται νέες ιδέες, νέο όραμα και όχι εξοντωτική υπερφορολόγηση.

Advertisements