Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 09.03.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

Για να επιστρέψει η Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης, πέρα από το κλείσιμο ενός ακόμα κύκλου αναταράξεων και καθυστερήσεων για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, απαιτείται άμεσα η εφαρμογή μιας άλλης οικονομικής πολιτικής που να κινείται σε αναπτυξιακή κατεύθυνση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται κυρίως ο περιορισμός του φορολογικού βάρους, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις και η υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. Είναι ανάγκη να μειώσουμε το μέγεθος του κράτους και να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του χωρίς οριζόντιες περικοπές. Παράλληλα, να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αναφορικά με το ασφαλιστικό χρειαζόμαστε την εφαρμογή ενός ανταποδοτικού συστήματος συντάξεων, ώστε να είναι βιώσιμο. Έτσι, θα αυξηθούν οι επενδύσεις, θα περιορισθούν οι κρατικές δαπάνες και θα αυξηθούν και τα κρατικά έσοδα.

Η Ελλάδα, κυρίως με την πολιτική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει εγκλωβιστεί, σε μια ατελείωτη λιτότητα χωρίς αναπτυξιακή προοπτική. Η κρίση έχει υποβάλει σε αφόρητη δοκιμασία άτομα και θεσμούς της χώρας, ενώ η υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου είναι ανελέητη. Βαρίδι για το επιχειρείν σήμερα αποτελούν οι υπέρογκες εισφορές που επιβλήθηκαν πρόσφατα από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η χώρα έχει δεσμευτεί σε πολυετή λιτότητα.

Η ελληνική οικονομία επίσης έχει ανάγκη από διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να γίνει ανταγωνιστικότερη ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη που θα φέρει και νέες θέσεις εργασίας και έσοδα στα κρατικά ταμεία, ώστε να αντιμετωπισθούν οι κρατικές υποχρεώσεις. Οι διαρθρωτικές αλλαγές θα πρέπει να κινούνται στην κατεύθυνση της αύξησης της παραγωγικότητας, στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, στη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας, ιδιαίτερα στο μέτωπο των επενδύσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι απαραίτητες για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της οικονομίας.

Δυστυχώς, η σημερινή Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αρνείται σθεναρά να προχωρήσει στην κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων και γι’ αυτό η χώρα βυθίζεται ολοένα και περισσότερο σε οικονομική ύφεση.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές, αφορούν και το σύστημα διακυβέρνησης. Όπως έχει αποδειχτεί από οικονομικές μελέτες η κακή διακυβέρνηση, μαζί με την γραφειοκρατία, αποτελεί σοβαρό αντικίνητρο στην προσέλκυση επενδύσεων, χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατή η οικονομική ανάκαμψη.

Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα έξοδο από την μαύρη τρύπα της ύφεσης. Αυτό απαιτεί ριζική αλλαγή πλεύσης και εφαρμογής μεταρρυθμίσεων οικονομικών και διαρθρωτικών. Μόνο έτσι, με την εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής, η οικονομία της χώρας θα αρχίσει να βελτιώνεται.

Advertisements