ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 06.06.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

Άμεση προτεραιότητα στη χώρα μας πρέπει να είναι η στήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με την βελτίωση της οικονομίας στη χώρα μας. Η ανεργία των νέων πτυχιούχων στην Ελλάδα, που βρίσκεται περίπου στο 20%, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, οδηγεί χιλιάδες προσοντούχους νέους εκτός Ελλάδας, σε χώρες που τα προσόντα τους μπορούν να αξιοποιηθούν. Υπολογίζεται ότι πάνω από 400.000 νέοι εγκαταλείπουν τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα. Η χώρα έτσι έχει χάσει το πιο δυναμικό κεφάλαιο που είχε και, όπως γίνεται αντιληπτό, με τα σημερινά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσουν πίσω.

Συνεπώς, πρέπει άμεσα να προωθηθούν μεταρρυθμίσεις. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα εκπαίδευσης το οποίο θα ενισχύσει την οικονομία της γνώσης και θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της μεταβαλλόμενης κοινωνίας και αγοράς εργασίας, βελτιώνοντας τις δεξιότητες και το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας και συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη. Θεωρώ ότι είναι αναγκαία η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης βασισμένης στις αρχές της αυτονομίας, της αξιοκρατίας και της αριστείας.

Στο σύγχρονο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης των αγορών, της κοινωνίας της πληροφορίας και της οικονομίας της γνώσης, η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην εκπαίδευση, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες προώθησης του «νέου πλούτου των εθνών». Δεδομένης της σημασίας της γνώσης ως ενός από τους σπουδαιότερους σύγχρονους πλουτοπαραγωγικούς πόρους, από τον οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική ευημερία, η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα στις σύνθετες ανάγκες του σκληρά ανταγωνιστικού παγκοσμιοποιημένου οικονομικού πλαισίου, αποτελεί για την Ελλάδα θεμελιώδη προτεραιότητα της πολιτικής.

Χρειάζονται συνεπώς επειγόντως μεταρρυθμίσεις σε δύο άξονες:

Πρώτον, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στην έρευνα. Να δοθούν επαρκή κονδύλια, να υπάρξει έλεγχος στη διαχείριση τους, να ενεργοποιηθούν και να μην καταργηθούν οι θεσμικές αλλαγές που έχουν γίνει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της, καθώς και να υπάρξουν συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα.

Δεύτερον, να αλλάξει το μίγμα της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Απαιτείται σταθερή και χαμηλότερη φορολόγηση, αξιόπιστο νομικό και πολιτικό πλαίσιο, ώστε όχι μόνο να μην κλείνουν επιχειρήσεις και να χάνονται θέσεις εργασίας, αλλά να προσελκύσουμε επενδύσεις και να προσφέρουμε ποιότητα ζωής και οικονομικές ευκαιρίες που θα κρατήσουν τους Έλληνες που σήμερα φεύγουν. Έτσι μόνο θα επιστρέψει η ελπίδα  που θα οδηγήσει στην πρόοδο της χώρας και στην είσοδο της σε μια πορεία με αποτέλεσμα και οικονομική ανάπτυξη.

Συνεπώς είναι αναγκαίο να αναπτύξουμε την έρευνα και την επιχειρηματικότητα και να τις συνδέσουμε. Έτσι μόνο θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους στον τόπο τους και να πάψουν να αναζητούν το μέλλον τους στο εξωτερικό. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις προσέλκυσης επενδύσεων, δημιουργικών θέσεων εργασίας και εισόδου της χώρας σε ένα κύκλο βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτά είναι μέτρα αναγκαία για να μη φεύγουν οι νέοι στο εξωτερικό.

Advertisements