ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 21.06.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

 

Το μεγάλο στοίχημα που έχουμε μπροστά μας είναι πως η μηχανή της οικονομίας θα πάρει μπροστά για να υπάρξει δημιουργία εισοδήματος και θέσεων εργασίας, δηλαδή πως θα επανεκκινηθεί η ελληνική οικονομία.

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει οδηγήσει την οικονομία της χώρας σε κατάσταση παράλυσης. Το χρέος δεν είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας. Η αποτυχία της Κυβέρνησης συνίσταται στο ότι δεν έχει επιτύχει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Μόνο όταν υπάρξει εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία θα προσελκύσουν επενδύσεις ιδιωτικές, θα δημιουργηθούν νέες δουλειές και νέο εισόδημα. Δυστυχώς, η πορεία της Κυβέρνησης είναι προς εντελώς αντίθετη κατεύθυνση.

Αυτό που χρειάζεται η χώρα σήμερα είναι μια μεταρρυθμιστική Κυβέρνηση η οποία θα έχει σφραγίδα αξιοπιστίας εντός και εκτός συνόρων. Μια Κυβέρνηση που θα πιστεύει και θα υλοποιεί γρήγορα, άμεσα και αποτελεσματικά διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία. Μόνο έτσι θα υπάρξει επανεκκίνηση της οικονομίας και ανάπτυξη.

Ειδικότερα οι αλλαγές πρέπει να κατευθυνθούν  στους εξής τομείς:

Πρώτον: Η δραστική αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. Η Ν.Δ. έχει καταθέσει πρόταση με κίνητρα και κυρώσεις για τις τράπεζες, ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους με τρόπο σφαιρικό, γρήγορο και δίκαιο. Όλοι όσοι προσωρινά αποτυγχάνουν, δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία. Για να πάρουν μπρός οι επιχειρήσεις και συνεπώς η οικονομία.

Δεύτερον: Η ταχεία προώθηση ιδιωτικοποιήσεων κρατικών επιχειρήσεων, που ουσιαστικά είναι ζημιογόνες θα αυξήσουν τις επενδύσεις, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και συνεπώς θα αυξηθούν και τα έσοδα του κράτους.

Τρίτον: Υπάρχει ανάγκη ενός πιο ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος, πράγμα που θα επιτευχθεί και από τη μείωση των κρατικών δαπανών, που θα προέλθει κυρίως από τις ιδιωτικοποιήσεις. Παράλληλα, χρειάζονται αλλαγή του φορολογικού συστήματος με ενοποίηση συντελεστών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο συντελεστής Φ.Π.Α. 24% είναι ο  τέταρτος υψηλότερος στην Ευρώπη. Στα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα των 40.000 Ευρώ ο συντελεστής 45% είναι ο μεγαλύτερος στην Ε.Ε., που μαζί με την εισφορά αλληλεγγύης φτάνει στο 51,55%. Συνεπώς, πρέπει να υπάρξει μείωση στην φορολόγηση των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων καθώς και γενικότερη απλοποίηση του. Παράλληλα, πρέπει να υπάρξει ένα σταθερό φορολογικό καθεστώς. Και τούτο γιατί κανένας σοβαρός επενδυτής δεν θα έρθει να βάλει τα λεφτά του στη χώρα μας, όταν είναι αβέβαιος για τα φορολογικά βάρη που θα αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια.

Τέταρτον: Χρειάζονται απαραίτητα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς, ώστε η χώρα μας να είναι φιλική στην προσέλκυση επενδύσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θεωρώ ότι οι τομείς αυτοί είναι:

α. Η δημόσια διοίκηση με ενίσχυση της αξιοκρατίας, με βάση αντικειμενικές διαδικασίες και τη δημιουργία κινήτρων για πιο αποδοτικό Δημόσιο.

β. Η Δικαιοσύνη, στην οποία η Ν.Δ., όπως έχει επισημάνει ο Αντιπρόεδρος κ. Κ. Χατζηδάκης, προτείνει τη σύσταση ειδικών τμημάτων δικαστηρίων για ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα και τις επενδύσεις.

γ. Η Εκπαίδευση, με στόχο την ανάδειξη της Ελλάδος σε διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Σε πρώτη φάση με την προώθηση της δημιουργία ξενόγλωσσων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων στα Παν/μια και στα ΤΕΙ. Σε δεύτερη φάση με την τροποποίηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για τη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΙ. Έτσι, θα προσελκύσουμε φοιτητές από άλλες χώρες, αντί να εξάγουμε κάθε χρόνο φοιτητές και συνάλλαγμα.

Πέμπτον: Να υπάρξει μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού συστήματος. Σήμερα, οι νέοι αντιμετωπίζουν ένα τριπλό πρόβλημα: αμείβονται με χαμηλούς μισθούς, καταβάλουν υψηλές εισφορές και αντιμετωπίζουν πρωτοφανή επίπεδα ανεργίας. Συνεπώς, η μείωση των εισφορών είναι απαραίτητη συνθήκη για να προχωρήσει ομαλά η ενοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος και να μη ξαναγυρίσουμε στις σκανδαλώδεις συντεχνιακές ανισότητες του παρελθόντος.

Έκτον: Απλοποίηση της αδειοδότησης σε όλα τα επιχειρηματικά πεδία. Στόχος πρέπει να είναι η αδειοδότηση στις απλούστερες περιπτώσεις να γίνεται ηλεκτρονικά και αυθημερόν. Παράλληλα, πρέπει να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης ξεκάθαρων χρήσεων γης. Πρέπει να απλοποιηθεί άμεσα το σχετικό πλαίσιο, δημιουργώντας συγκεκριμένες διακριτές κατηγορίες χρήσεων γης, ώστε να είναι ξεκάθαρο για τους επενδυτές τι επιτρέπεται και που. Πρέπει να αφαιρεθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια.

Έβδομο: Στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας. Η οικοδομική δραστηριότητα ήταν για πολλές δεκαετίες σημαντικός κλάδος της οικονομίας. Σήμερα, με την αγορά ακινήτων καθημαγμένη χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες βρίσκονται σε δεινή θέση. Ένα σημαντικό μέτρο είναι η έναρξη του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» που βρίσκεται εδώ και χρόνια στον πάγο. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό θα διατεθούν 300 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και θα κινητοποιηθούν συνολικά με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί κοντά στα 500 εκατ. ευρώ για την πραγματική οικονομία.

Συνεπώς, είναι ανάγκη να υπάρξει επανεκκίνηση της οικονομίας να στηριχθεί ο υγιής ανταγωνισμός που είναι προϋπόθεση για να αναδειχτούν οι δημιουργικές ικανότητες του Έλληνα, να έχουμε νέες ποιοτικές δουλειές. Μόνο με την προώθηση ενός μικρότερου και αποτελεσματικότερου κράτους θα έχουμε καταπολέμηση της διαπλοκής, της επιδοτούμενης επιχειρηματικότητας και αύξηση του ανταγωνισμού, η οποία φέρνει ποιοτική ανάπτυξη, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αύξηση του εισοδήματος των πολιτών καθώς και των κρατικών εσόδων. Στόχος μας είναι να μη στέκεται το Κράτος εμπόδιο στην ανάπτυξη. Έτσι, θα υπάρξει επανεκκίνηση της οικονομίας.

Advertisements