Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 21.09.2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

 

Η οικονομία της Ελλάδας εξακολουθεί να βρίσκεται σε ύφεση λόγω και της μεγαλύτερης κρίσης της πρόσφατης ιστορίας της, αλλά και της πολιτικής που ακολουθεί η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα του ΟΟΣΑ που, ιδίως την τελευταία τριετία, αύξησε τους φόρους. Οι υπόλοιποι μειώνουν τη φορολογία στην εργασία και στις επιχειρήσεις με σκοπό την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ουγγαρία που μείωσε την φορολογία των εταιριών στο 9%. Στην οικονομία οι μειώσεις φόρων στις επιχειρήσεις μπορούν να δώσουν δουλειές και να χρηματοδοτηθούν από την περιστολή των δαπανών, ώστε η κοινωνική  πολιτική να μην εξαντλείται σε επιδόματα, αλλά σε θέσεις εργασίας.

Από την άλλη πλευρά, τα δηλωθέντα εισοδήματα των Ελλήνων σημείωσαν μείωση κατά 33%, όπως αποτυπώνονται στις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων ετών. Αυτό, αποδεικνύει ότι η φορολογική πολιτική  που εφαρμόζεται είναι άκρως αντιανταγωνιστική

Αλλά και το σημερινό επιχειρηματικό κλίμα, κυρίως σε ότι αφορά τις αποκρατικοποιήσεις και τις επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, δημιουργεί καθυστερήσεις για μια αναπτυξιακή πορεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι Σκουριές, Ελληνικό, Περιφερειακά αεροδρόμια, επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν βρίσκουν δρόμους ανοικτούς. Σκοντάφτουν στο αντιαναπτυξιακό «πνεύμα ΣΥΡΙΖΑ».

Συνεπώς, τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την επιχειρηματικότητα συνοψίζονται στα εξής:

Πρώτον: Η υπερφορολόγηση, όχι μόνο οξύνει την παραοικονομία και την φοροδιαφυγή, αλλά αποθαρρύνει τις επενδύσεις και την απασχόληση.

Δεύτερον: Η Δημόσια Διοίκηση λειτουργεί με χαμηλή παραγωγικότητα και δεν διευκολύνει επιχειρήσεις και επενδυτές να φέρουν κεφάλαια στην Ελλάδα.

Τρίτον: Είναι ανάγκη να υπάρξει αλλαγή του παραγωγικού προτύπου προς βιομηχανικές δραστηριότητες που παράγουν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και προς εξωστρεφείς δραστηριότητες παροχής καινοτόμων υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, ψηφιακών κόμβων.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Χρειάζεται να προχωρήσουμε αποφασιστικά, πέρα από λαϊκιστικές προσεγγίσεις, σε μία νέα αναπτυξιακή πορεία.

Όπως επεσήμανε και ο Πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Δ.Ε.Θ., πρωταρχικός στόχος είναι η αλλαγή του μίγματος της δημοσιονομικής πολιτικής μειώνοντας τους φόρους. Ταυτόχρονα, να εφαρμοστεί συγκεκριμένο σχέδιο επανεκκίνησης της οικονομίας που θα φέρει νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, να υπάρξει ουσιώδης κοινωνική πολιτική, ώστε να υπάρξει δίχτυ ασφαλείας για του λιγότερο προνομιούχους συμπολίτες μας.

Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, ώστε η Ελλάδα να καταστεί χώρα ελκυστική για υποψήφιους επενδυτές. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά είναι:

  1. Η δημιουργία σταθερού πολιτικού και οικονομικού κλίματος.
  2. Αξιοκρατικοί και αποτελεσματικοί θεσμοί εποπτείας, δικαιοσύνης, δημόσιας διοίκησης.
  3. Μείωση της φορολογίας, ώστε οι φορολογικοί συντελεστές να είναι ανταγωνιστικοί.
  4. Βελτίωση υποδομών, κυρίως στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών δυνατοτήτων.
  5. Βελτίωση της ποιότητας της Παιδείας. Σύγχρονη Παιδεία και Έρευνα, διασυνδεδεμένες με την παραγωγική διαδικασία.
  6. Αναπτυξιακό Σχέδιο ολοκληρωμένο και μακροπρόθεσμο.
  7. Η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών, η αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου, η αλλαγή της δημοσιονομικής πολιτικής, η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.
  8. Η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Η χώρα μας βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή. Συνεπώς χρειάζεται ειλικρίνεια, ρεαλισμός και σαφές σχέδιο. Μόνο αν προχωρήσουμε αποφασιστικά σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την εικόνα και την οικονομία της χώρας. Δυστυχώς, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δέσμια των ιδεολογικών της εμμονών και των κρατικιστικών αντιλήψεων και δογματισμών, αδυνατεί να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα μια νέα πορεία για να επιτευχθεί ανάπτυξη. Όλοι οι Έλληνες θα ωφεληθούν από την αλλαγή αυτή της πορείας και τις δομικές μεταρρυθμίσεις, για την άρση των εμποδίων στις επενδύσεις και την αποκατάσταση του πλήρους ανταγωνισμού στην ελληνική οικονομία. Η ανάκαμψη της οικονομίας μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από τις προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα και των παραγωγικών τομέων στο σύνολο τους. Μια Κυβέρνηση μπορεί να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες, όταν δημιουργήσει συνθήκες εμπιστοσύνης και σταθερότητας. Χωρίς σταθερότητα και επιχειρηματική και επενδυτική εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη.

Advertisements