Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 03.11.2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

Στην Ευρώπη η οικονομία έχει μπει σε τροχιά ανάκαμψης. Στην Ελλάδα η πορεία των πραγμάτων βαίνει στην αντίθετη κατεύθυνση. Η ελληνική οικονομία σέρνεται. Και τούτο γιατί η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ουσιαστικά δεν προωθεί μεταρρυθμίσεις και τις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις του δημοσίου οικονομικού τομέα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα της κρίσης, όπου επιχειρήσεις και πολίτες στενάζουν από την υπερφορολόγηση, εξακολουθούν να συντηρούνται ΔΕΚΟ με τεράστιες συσσωρευμένες ζημίες 12 δις ευρώ, υποχρεώσεις 17 δις ευρώ, καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 11 δις ευρώ και έσοδα μέλους 942 εκατομμύρια ευρώ. Τα μεγέθη αυτά, σύμφωνα με έρευνα της «Καθημερινής», αφορούν οκτώ ΔΕΚΟ. Συγκεκριμένα: ΟΣΕ, ΕΑΣ, ΟΑΣΑ, ΕΛΒΟ, ΕΑΒ, ΕΛΤΑ, Κτηριακές Υποδομές, ΛΑΡΚΟ. Είναι οι πλέον αντιπαραγωγικές του δημοσίου τομέα. Και τούτο γιατί τα έξοδα τους σε ετήσια βάση είναι περίπου 45% περισσότερα από τα έσοδα. Συγκεκριμένα παρουσιάζουν ετησίως έσοδα ύψους 942 εκατομμύρια ευρώ και λειτουργικά έξοδα ύψους 1,36 δις. Ευρώ. Γιατί η Κυβέρνηση δεν προχωρά σε αναδιαρθρώσεις και ιδιωτικοποιήσεις και επιλέγει αντ’ αυτών την διαρκή αύξηση της φορολογίας για να καλύψει τα κρατικά ελλείμματα;

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη και η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, που ιδρύθηκαν τη δεκαετία του’60 και ήταν κρατικές. Με την Αγροτική Τράπεζα να πτωχεύει, ο ειδικός εκκαθαριστής έβαλε πωλητήριο στις δύο εταιρίες το 2012. Μέχρι τότε έκρυβαν τα προβλήματα τους. Η Δωδώνη ιδιωτικοποιήθηκε και σήμερα λειτουργεί αποτελεσματικά. 5.500 κτηνοτρόφοι εισκομίζουν κάθε χρόνο 52.000 τόνους γάλα και πληρώνονται στην ώρα τους, οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 35% του τζίρου, οι πωλήσεις αυξάνονται και το προσωπικό έχει αυξηθεί με νέες προσλήψεις, ενώ άνοιξε εργοστάσιο και στη Κύπρο.

Από την άλλη πλευρά, η ΕΒΖ, που παραμένει κρατική εταιρία, διατηρεί μόνο 1 εργοστάσιο από τα 5 που είχε, οι εργαζόμενοι περιορίστηκαν σε 200 και έχουν υποστεί μειώσεις ως 40% στο εισόδημα τους. Οι συνεργαζόμενοι αγρότες από 10.000 έπεσαν στους 4.000, η εταιρία χρωστά 163 εκατομμύρια ευρώ και οι συσσωρευμένες ζημιές φτάνουν τα 263 εκατομμύρια ευρώ. Τις ζημιές της ουσιαστικά τις πληρώνουν οι έλληνες φορολογούμενοι.

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής της Κυβέρνησης είναι ότι το ΑΕΠ της χώρας έχει πέσει στα επίπεδα του 1999, η ιδιωτική κατανάλωση στα επίπεδα του 2001 και η δημόσια δαπάνη στα επίπεδα του 2000. Οι επενδύσεις έχουν πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, πιο χαμηλά και πριν από τριάντα χρόνια. Η αιτία είναι ότι η σημερινή Κυβέρνηση με την πολιτική της, κυρίως την υπερφορολόγηση, και την αδράνεια που επιδεικνύει σε διαρθρωτικές μεταβολές-ιδιωτικοποιήσεις, επιδεινώνει το επενδυτικό κλίμα. Αντί να περικόψει τις δημόσιες δαπάνες, όπως είναι τα προηγούμενα παραδείγματα των ΔΕΚΟ, και να εξοικονομήσει χρήματα που θα της επιτρέψουν να προχωρήσει σε μείωση των φόρων, οι οποίοι θα  έκαναν την Ελλάδα πιο ελκυστική στους επενδυτές, έριξε όλα τα φορολογικά βάρη στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι όμως δεν μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας. Είναι πρόδηλο ότι με τη συνεχώς αυξανόμενη φορολογία η ρόδα της παραγωγής, όχι μόνο δεν γυρίζει, αλλά οδηγεί επιστήμονες και επιχειρήσεις σε απόφαση να εγκαταλείψουν την Ελλάδα.

Η Ευρωζώνη από το 2014 έχει επιστρέψει σε θετική μεγέθυνση. Η ανάκαμψη στην Ελλάδα, δυστυχώς καθυστερεί δραματικά. Οι καταστροφικοί χειρισμοί από τις σημερινή Κυβέρνηση, κυρίως το 2015 και το 2016, επιδείνωσαν την ελληνική οικονομία, αφού οδήγησαν τις επενδύσεις σε κατάρρευση και την απασχόληση σε δραματικές μειώσεις.

Είναι συνεπώς σαφές ότι για να ανακάμψει η ελληνική οικονομία απαιτείται μια πολιτική που θα στηρίξει τις επενδύσεις, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα μεταρρυθμίσει τον δημόσιο τομέα και θα υιοθετήσει μια σειρά καλών ευρωπαϊκών πρακτικών.

Η Ελλάδα χρειάζεται μια άλλη μεταρρυθμιστική, σοβαρή, συνεκτική και αξιόπιστη Κυβέρνηση, που θα υλοποιήσει διαρθρωτικές αλλαγές, θα προσελκύσει επενδύσεις και θα προχωρήσει σε αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής στην κατεύθυνση σταδιακής μείωσης της φορολόγησης των πολιτών. Διότι οι «΄Ελληνες αξίζουμε και μπορούμε καλύτερα.»

Advertisements