ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 14.11.2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

Σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, ΑΕΠ και ανεργία ανακάμπτουν. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι αν η ανάκαμψη αυτή είναι ουσιαστική και περιέχει προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης ή στηρίζεται απλώς σε κάποιους αριθμούς, χωρίς αντικειμενικότητα και επιστημονική πληρότητα. Φοβούμαι ότι είναι το δεύτερο. Και τούτο γιατί η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές που θα προσελκύσουν επενδύσεις και θα κλείσουν το τεράστιο κενό αποεπένδυσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο. Μόλις στο 1/3 που βρισκόντουσαν το 2008. Παράλληλα, με την αύξηση των επενδύσεων θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, όχι μερικής απασχόλησης, αποτρέποντας έτσι την φυγή ανθρώπινου κεφαλαίου και επιχειρήσεων από την Ελλάδα και θα μειώσουν το βάρος των υπέρογκων φόρων και εισφορών. Συνεπώς, χρειάζονται ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις για να  επιτευχθεί ουσιαστικά και όχι στα χαρτιά η επανεκκίνηση της οικονομίας. Η ανάπτυξη προκύπτει ως αποτέλεσμα γενναίων θεσμικών, φορολογικών και διαρθρωτικών αλλαγών που βελτιώνουν ουσιαστικά το οικονομικό κλίμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη των σημαντικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει η Ελλάδα όπως: η γεωστρατηγικά κομβική θέση της χώρας μας, ως σταυροδρόμι τριών Ηπείρων, το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, φυσικοί πόροι αναξιοποίητοι και περιβάλλον σπάνιας ομορφιάς. Παρ’ όλα αυτά η Ελλάδα βρίσκεται δυστυχώς στις τελευταίες θέσεις ξένων επενδύσεων.

Εν όψει αυτών θεωρώ ότι η οικονομία μας πρέπει να κινηθεί στις εξής κατευθύνσεις που αποτελούν και πάγιες θέσεις της Ν.Δ. και του Προέδρου κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πρώτον: Μείωση των φορολογικών συντελεστών και νομοθέτηση ενός σταθερού φορολογικού συστήματος. Όσο αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές, οι επιχειρήσεις φεύγουν και οι πολίτες εξωθούνται στην φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή.

Δεύτερον: Άρση των ρυθμιστικών, των χωροταξικών και των άλλων γραφειοκρατικών εμποδίων για την υλοποίηση επενδύσεων.

Τρίτον: Τόνωση της ρευστότητας της οικονομίας και επιστροφή του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε ομαλές συνθήκες λειτουργίας, ώστε οι τράπεζες να μπορούν να στηρίξουν υγιείς και παραγωγικές επενδύσεις.

Τέταρτον: Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης με απλοποίηση των διαδικασιών και εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναβαθμίζοντας παράλληλα τις τεχνολογικές υποδομές. Επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας απλοποιώντας τις διαδικασίες.

Πέμπτον: Ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, σύνδεση με τον παραγωγικό τομέα, ώστε οι απόφοιτοι των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων να έχουν δεξιότητες και γνώσεις που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η τροποποίηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, ώστε να επιτραπεί η ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ, που θα προσελκύσουν φοιτητές, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από τα Βαλκάνια, μετατρέποντας έτσι την Ελλάδα σε κόμβο εκπαίδευσης.

Έκτον: Στήριξη πολιτικών για την υποστήριξη των νέων και  καινοτομικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ώστε να επιτευχθεί η τεχνολογική αναβάθμιση της παραγωγής. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να στηριχθούν ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης και επανειδίκευσης με πιστοποίηση σε συνεργασία με τα ΑΕΙ και του ιδιωτικού τομέα. Δυστυχώς, η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στις τελευταίες θέσεις κατάταξης στην ψηφιακή οικονομία μεταξύ των μελών της Ε.Ε. Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους του Έλληνες είναι σήμερα απαραίτητη.

Απαιτείται συνεπώς σχέδιο δομικών μεταρρυθμίσεων για να επιτευχθεί η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, ώστε να έρθουν στην Ελλάδα κεφάλαια, δουλειές, νέες θέσεις εργασίας και τεχνογνωσία. Μόνο έτσι η οικονομία μας θα πάρει μπροστά.

Advertisements