ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 10.12.2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

Ο αγροτικός πληθυσμός στην Ελλάδα, γερνάει όλο και περισσότερο, πράγμα που έχει μεγάλη επίδραση στη βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας. Μόλις το 5,2% των αγροτών είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών.

Είναι συνεπώς αναγκαίο να υπάρξει εφαρμογή μιας νέας αγροτικής πολιτικής που θα στηρίζεται σε καινοτόμους άξονες οι οποίοι θα παρέχουν χρηματοδοτικά εργαλεία για τον τρόπο που ο πρωτογενής τομέας θα στραφεί στην παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων, τα οποία θα διατίθενται τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Μόνο έτσι ο πρωτογενής αγροτικός τομέας θα προσελκύσει νέους, πράγμα που είναι απαραίτητο.

Θεωρώ ότι, δεδομένης της αύξησης του πληθυσμού της γης που το 2050 αναμένεται να φτάσει τα 10 δις άτομα, βασική κατεύθυνση του αγροτικού τομέα, θα πρέπει να είναι η πρωτογενής παραγωγή ποιοτικών τροφίμων που θα σέβεται το περιβάλλον και την ποιότητα της τροφής χωρίς να περιορίζει τα έσοδα του αγρότη.

Είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ η χάραξη μιας μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής και ενός νέου προσανατολισμού για την γεωργία. Κυρίως για την σταδιακή μετατροπή της σε σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων δίνοντας έμφαση στην τυποποίηση και κυρίως στην ποιότητα των προϊόντων, προωθώντας τις οικολογικές και τις βιολογικές καλλιέργειες.

Βασικοί άξονες για την επίτευξη του στόχου αυτού θεωρώ ότι είναι οι εξής:

Πρώτον: Να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο πλαίσιο και μια καινούργια λογική για τα Συνεργατικά Σχήματα και τις Ομάδες Παραγώγων. Να χρησιμοποιήσουμε κάθε τρόπο για να στηρίξουμε τις Ενώσεις και τις Ομάδες Παραγωγών ώστε να κινηθούν σε καινοτόμες δράσεις. Προς την  κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαίο, όχι μόνο να υπάρξει φορολογική ελάφρυνση στους αγρότες, αλλά και να υπάρξουν γενναία φορολογικά κίνητρα που θα ευνοούν τις Ενώσεις παραγωγών και θα ωθούν περισσότερους αγρότες να περνάνε την οικονομική τους δραστηριότητα μέσα από τέτοιες Ενώσεις.

Δεύτερον: Να ληφθούν μέτρα για να συνδεθεί ο πρωτογενής τομέας με τη βιομηχανία τροφίμων, ώστε να έχουμε περισσότερες καθετοποιημένες μονάδες, που να μπορούν να πετυχαίνουν οικονομίες της κλίμακας και λογικά κόστη.

Τρίτον: Να προχωρήσει ο εκβιομηχανισμός της γεωργίας, ώστε ο παραγωγός να απολαμβάνει και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων του. Παράλληλα, να οργανωθεί η εμπορία αγροτικών προϊόντων (τυποποίηση-συσκευασία-καλή προώθηση τους), ώστε να υπάρξει και αύξηση των εξαγωγών.

Τέταρτον: Να δοθεί έμφαση σε προγράμματα εκπαίδευσης νέων αγροτών. Δυστυχώς, έχουμε τον λιγότερο εκπαιδευμένο αγροτικό πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, θα δώσουμε και κίνητρα στους νέους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Άλλωστε, αντιμετωπίζουμε και μια τεράστια ψηφιακή αλλαγή, η οποία δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο και τον πρωτογενή τομέα. Έτσι, θα μειωθεί και το κόστος παραγωγής. Η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα του πρωτογενή τομέα, ώστε να πραγματοποιήσει ένα άλμα παραγωγικότητας.

Πέμπτον: Να υπάρξει μια συγκροτημένη πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. Να ολοκληρωθούν έργα υποδομής που θα συντελέσουν στη μείωση του κόστους παραγωγής, θα έχουν ευνοϊκές επιπτώσεις στο περιβάλλον (αποφυγή ερήμωσης) και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ανάπτυξη της περιφέρειας. Τέτοιο σημαντικό έργο στην περιοχή της Θεσσαλίας είναι η ολοκλήρωση των έργων του Αχελώου, όπως του έργου στη Μεσοχώρα, του φράγματος στις Συκιές και μεταφορά νερού ύψους 250 εκατομμυρίων κυβικών το χρόνο, που σήμερα ουσιαστικά χάνονται.

Έκτον: Να υπάρξουν δράσεις για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη βάση μικρών οικογενειακών τουριστικών μονάδων, ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμες. Επίσης, είναι αναγκαία η παροχή ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τις «φθίνουσες» αγροτικές περιοχές και εφαρμογή ειδικών αναπτυξιακών  προγραμμάτων.

Είναι συνεπώς αναγκαία η λήψη γενναίων μεταρρυθμίσεων και η χάραξη μιας μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής με νέο προσανατολισμό για τη γεωργία ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη, που είναι για την Ελλάδα αναγκαία, του Αγροτικού τομέα.

Advertisements