ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 15.02.2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καλλιεργεί και πάλι υψηλές προσδοκίες για την οικονομία, οι οποίες όμως και πάλι θα διαψευθούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τριετής διακυβέρνηση της δημιούργησε 102 δις ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές, με έναν στους δύο φορολογούμενους να χρωστούν στις εφορίες και 130  χιλιάδες πλειστηριασμοί κατοικιών να έχουν προγραμματιστεί για να γίνουν τα επόμενα χρόνια. Ενδεικτικό της φοροδοτικής εξάντλησης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων είναι ότι μόνο τον Δεκέμβριο 2017, προστέθηκαν 1,3 δις ευρώ νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η εφορία έχει ήδη επιβάλλει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε πάνω από 1 εκατομμύριο οφειλέτες της. Συνολικά, 750.000 οφειλέτες κινδυνεύουν άμεσα με κατασχέσεις.

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις, το 58% των κερδών τους κατευθύνθηκε σε πληρωμές φόρων την τελευταία τριετία. Είναι πλέον σαφές ότι η υψηλή φορολόγηση, που ενσυνείδητα έχει επιλέξει ως κεντρικό άξονα της πολιτικής η σημερινή Κυβέρνηση, πλήττει το παραγωγικό κομμάτι της οικονομίας με αποτέλεσμα να οδηγούμεθα σε στασιμότητα των επενδύσεων. Και όταν οι επενδύσεις βρίσκονται σε στασιμότητα νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη δεν έρχονται.

Είναι συνεπώς σαφές ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σημαντικότερη πρόκληση  του μέλλοντος της. Να διαμορφώσει μια διαφορετική, τολμηρή, και ρεαλιστική εθνική στρατηγική εξόδου από την κρίση. Βασική κατεύθυνση είναι να δημιουργήσουμε μια ανοικτή και ανταγωνιστική οικονομία αγοράς, απελευθερωμένη από τα δεσμά του κρατισμού και της γραφειοκρατίας. Μια κοινωνία και οικονομία ευκαιριών και δυνατοτήτων που θα κάνει την Ελλάδα έναν ελκυστικό τόπο διαβίωσης και εργασίας, επενδύσεων και παραγωγής με σταθερούς και σύγχρονους θεσμούς.

Είναι πλέον σαφές ότι το κράτος-επιχειρηματίας έχει αποτύχει παντού. Δεν δημιουργεί δουλειές, πλούτο, ευκαιρίες, αλλά ελλείμματα, γραφειοκρατία και αναποτελεσματικότητα. Ο βασικός άξονας της νέας πολιτικής για να βγούμε από την κρίση και να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη είναι ο ιδιωτικός τομέας, οι ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές, το ιδιωτικό, δυναμικό και παραγωγικό επιχειρείν, με ανταγωνιστική διεθνή παρουσία. Έτσι δημιουργούνται απασχόληση, εισοδήματα, φορολογικά έσοδα, κέρδη.

Συνεπώς, είναι αναγκαίο να υπάρξει μια νέα στρατηγική ανάπτυξης. Μια στρατηγική που θα δώσει σημαντική ώθηση στις ιδιωτικές επενδύσεις, που σήμερα έχουν καταρρεύσει. Οι πυλώνες του νέου παραγωγικού προτύπου της χώρας είναι: ιδιωτικός τομέας, επενδύσεις/υποδομές, εξαγωγές και εισροή ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων.

Η Ελλάδα χρειάζεται επομένως μια άλλη Κυβέρνηση που θα διαμορφώσει μια άλλη πολιτική με κύριες κατευθύνσεις:

Πρώτον: Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και μείωση των φορολογικών συντελεστών. Περιορισμός της κρατικής σπατάλης και αύξηση των δημοσίων επενδύσεων.

Δεύτερον: Διασφάλιση της εύρυθμης χρηματοδότησης της οικονομίας από το τραπεζικό σύστημα και τις αγορές.

Τρίτον: Να προωθηθούν οι ιδιωτικοποιήσεις, να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στην δημόσια διοίκηση και να υπάρξει ένα σύγχρονο και ελκυστικό πλαίσιο προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων.

Τέταρτον: Να διασφαλιστεί η δημοσιονομική πειθαρχία, η θεσμική σταθερότητα, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και η βιωσιμότητα της κοινωνικής πολιτικής.

Οι κατευθύνσεις αυτές αποτελούν την βάση για να επιστρέψει  η Ελλάδα στην ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης και στη δημιουργία πλούτου με μετρήσιμα οφέλη για τους πολίτες. Η οικονομία της χώρας μας χρειάζεται συνεπώς άμεσα μια νέα στρατηγική ανάπτυξης.

Advertisements