ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 24.05.2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

 

   Σύμφωνα με έκθεση του ΔΝΤ, οι μόνες χώρες για τις οποίες αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για το ρυθμό ανάπτυξης είναι η Ελλάδα και η Λιθουανία, ενώ σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης. Για την Ελλάδα αναθεωρεί για το 2019 την ανάπτυξη στο 2% από το 2,6%.

   Από την Ελλάδα απουσιάζουν επενδύσεις 22 δις ευρώ ετησίως ή 110 δις ευρώ στην πενταετία για να μπει η οικονομία μας σε τροχιά ανάπτυξης. Τα επενδυτικά αυτά κεφάλαια απαιτούνται, όχι για να πετύχουμε με κάποιο οικονομικό «θαύμα», αλλά για να ξεκολλήσει η ανάπτυξη της χώρας και να ανέλθει στο επίπεδο του 3% έως 4%.

   Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, από το 2015, προχωρεί σε τραγική αφαίμαξη πόρων εις βάρος της παραγωγικής οικονομίας με αποτέλεσμα ο ρυθμός της αύξησης του ΑΕΠ να ήταν πέρυσι ο μισός από τον προβλεφθέντα (1,4% αντί 2,7%). Η συνέχιση αυτής της πολιτικής της υπερφορολόγησης οδηγεί σε μείωση της ανάπτυξης, γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα για επενδύσεις.

   Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι κεφάλαια για επενδύσεις σε παραγωγικές δραστηριότητες και όχι δανεικά για εισαγωγές και κατανάλωση. Για να συμβεί αυτό απαιτείται γενναία πολιτική βούληση, πράγμα που δεν φαίνεται με την σημερινή Κυβέρνηση. Και τούτο γιατί η εξασφάλιση όρων για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός κλίματος φιλικού στην επιχειρηματική δραστηριότητα, ενός πλαισίου που θα επιτύχει την προσέλκυση επενδύσεων. Ο ρόλος του κράτους στη διαμόρφωση αυτού του κλίματος είναι κομβικός.

   Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτούνται:

     Πρώτον: Θεσμικές παρεμβάσεις, ώστε να καθιερωθούν σαφείς και διαφανείς κανόνες για την παραγωγή νέων ρυθμίσεων.

     Δεύτερον: Επιβάλλεται η επανεξέταση του πλαισίου αδειοδότησης επιχειρήσεων και  παραγωγικών δραστηριοτήτων με βασικό στόχο την απλοποίηση της και την εκρίζωση της διαφθοράς.

     Τρίτον: Θεσμοθέτηση διαδικασιών που θα διασφαλίζουν την νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον και θα επιτυγχάνουν ταχεία επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν.

     Τέταρτον: Απαραίτητη είναι η ύπαρξη ενός σταθερού, δίκαιου φορολογικού συστήματος με μείωση των φορολογικών δεικτών. Και τούτο γιατί η υπερφορολόγηση τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των εργαζομένων αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Γιατί αποτρέπονται οι επενδύσεις, βλάπτεται η επιχειρηματικότητα και εξωθούνται όλο και περισσότεροι στην παραοικονομία.

   Το φορολογικό σύστημα μιας χώρας αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων. Χωρίς επενδύσεις δεν υπάρχει ανάπτυξη. Και τούτο γιατί επενδύσεις σημαίνει περισσότερες θέσεις  εργασίας. Σημαίνει καλύτερες θέσεις εργασίας με  καλύτερους μισθούς,  καλύτερες απολαβές και καλύτερο πλαίσιο εργασιακής κάλυψης. Με τις επενδύσεις  μειώνεται η ανεργία και δίνονται ευκαιρίες στη νέα γενιά της πατρίδας, που σήμερα πληρώνει βαριά το τίμημα.

   Συνεπώς, για να υπάρξουν επενδύσεις και ανάπτυξη απαιτείται πρωτίστως μια αποφασισμένη και αποτελεσματική Κυβέρνηση που θέτει την προσέλκυση επενδύσεων ως πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Δυστυχώς, η σημερινή Κυβέρνηση δεν έχει αυτή την πολιτική προτεραιότητα. Χρειάζεται συνεπώς άμεσα αλλαγή πολιτικής ή αλλαγή Κυβέρνησης για να υπάρξει ένα νέο μεταρρυθμιστικό σχέδιο, που να αποτελεί τη βάση της πολιτικής της, το οποίο να κινείται στην κατεύθυνση προσέλκυσης επενδύσεων με βασικούς άξονες: (α) τη μείωση της φορολογίας, (β) την παροχή φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις, (γ) την απλοποίηση της διοικητικής γραφειοκρατίας. Μόνο έτσι θα επιτευχθεί η προσέλκυση επενδύσεων, ώστε να υπάρξει ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Μόνο έτσι θα υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα και τη νέα γενιά της πατρίδας μας.