ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΟΛΜΗΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 07.06.2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΟΛΜΗΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

 

   Σήμερα, μια εμπορική επιχείρηση έχει να αντιμετωπίσει μακριά λίστα φόρων και εισφορών όπως: Φ.Π.Α., εργοδοτικές εισφορές, εισφορά αλληλεγγύης, ΕΝΦΙΑ, τέλη καθαριότητας, φόρους ανακύκλωσης μπαταριών και λαμπτήρων , τον φόρο εργοληπτών, το τέλος επιτηδεύματος, χαρτόσημο μισθωμάτων, τέλος διαφήμισης. Είναι χαρακτηριστικό ότι πηγαίνει στο κράτος το 30% του τζίρου και το 34% της μισθολογικής δαπάνης μιας επιχείρησης, η οποία αποδίδει είκοσι έναν φόρους και κρατήσεις μηνιαίως στο Δημόσιο. Έτσι, το κράτος απορροφά μόνο από την φορολόγηση των επιχειρήσεων πάνω από το 40% των κερδών που απομένουν.

   Οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται στο όριο της επιβίωσης λόγω της υπερφορολόγησης που επέβαλε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Την ίδια ώρα εμβληματικές επενδύσεις είναι παγωμένες, αλλά και οι αποκρατικοποιήσεις, που θα μείωναν τις κρατικές δαπάνες και θα αύξαναν τα κρατικά έσοδα, υλοποιούνται με ρυθμούς χελώνας. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι ότι, τα στοιχεία για τη δυναμική των επενδύσεων στην Ελλάδα είναι απογοητευτικά. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο της ευρωπαϊκής κατάταξης, όντας 8 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μακριά από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

   Συνεπώς, το ερώτημα που τίθεται είναι: Τι γίνεται από εδώ και πέρα;  Και τούτο γιατί χωρίς επενδύσεις δεν υπάρχει ανάπτυξη στην  Ελλάδα. Χρειάζονται τολμηρά και αποφασιστικά βήματα για να καλυφθεί γρήγορα το χαμένο έδαφος. Ο προσανατολισμός της χώρας πρέπει να αλλάξει. Να είναι προς την ανάπτυξη, δηλαδή προς την άμεση και μαζική προσέλκυση επενδύσεων, ξένων και εγχώριων και όχι προς την υπερφορολόγηση.

   Ειδικότερα:

     Πρώτον: Χρειάζεται ένα παραγωγικό μοντέλο, που θα οδηγήσει στη δημιουργία νέου πλούτου, δηλαδή νέων θέσεων εργασίας.

    Δεύτερον: Χρειάζεται ένα άλλο πλαίσιο πολιτικών που θα απελευθερώσει την υγιή επιχειρηματικότητα, θα μειώσει δραστικά το αποτύπωμα του κράτους στην οικονομία, θέτοντας ταυτόχρονα ένα νέο πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για το κράτος και την επιχειρηματική κοινότητα.

     Τρίτον: Χρειάζεται άμεση μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων στα μερίσματα και στον ΕΝΦΙΑ καθώς και σε επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογία.

     Τέταρτον: Χρειάζεται άμεση απλοποίηση του πλαισίου αδειοδότησης για τους επίδοξους επενδυτές, ώστε οι διαδικασίες να είναι άμεσες, γρήγορες και χωρίς αδικαιολόγητο κόστος για όσους θέλουν να βάλουν τα χρήματα τους στη χώρα μας.

     Πέμπτον: Να υπάρξει μια συντονιστική Αρχή που θα διευκολύνει τους επενδυτές και θα επιλύει όλα τα προβλήματα άμεσα. Κρίσιμη επίσης είναι η επίσπευση των νομικών / δικαστικών διαδικασιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα καθυστερήσεων είναι η περίπτωση της επένδυσης στο Ελληνικό.

   Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μείωση της φορολογίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα έχει σχεδόν διπλάσια φορολογία για τις επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις γειτονικές χώρες. Παράλληλα, απαιτείται η ύπαρξη ενός σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος, δηλαδή να μην τροποποιούνται οι φορολογικές διατάξεις κάθε εξάμηνο.

   Απαιτούνται συνεπώς τολμηρά βήματα για να υπάρξει ανάπτυξη. Απαιτείται, όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Β. «ένα κράτος που θα εμπνεύσει σοβαρότητα και εμπιστοσύνη και μία επιχειρηματικότητα που θα ενστερνίζεται άλλες, που θα πηγαίνουν πέρα από το επιχειρηματικό κέρδος».