ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 15.06.2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

 

   Ο νέος Νόμος, που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, από τους βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, για την αναδιοργάνωση των δομών της Εκπαίδευσης, αντί να αποκεντρώνει και να ενισχύει την υποστήριξη των σχολείων στο φυσικό τους χώρο, δημιουργεί μια δομή δυσλειτουργική και απομακρυσμένη από το σχολικό περιβάλλον. Φοβάμαι ότι οδηγεί σε αποδιοργάνωση των δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου. Επιβάλλονται μια σειρά αναχρονιστικών αλλαγών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, απομακρύνεται αντί να αναβαθμιστεί, ότι έχει σχέση με την αριστεία, την αξιοκρατία και την λειτουργικότητα. Ουσιαστικά, επιχειρείται ο κομματικός έλεγχος της εκπαιδευτικής διοίκησης, ενώ ενισχύεται ο συγκεντρωτισμός του κράτους, καθώς σειρά αποφάσεων θα λαμβάνονται από κεντρικές δομές και όχι από τις σχολικές μονάδες. Δημιουργείται ένα αναξιοκρατικό πλαίσιο χωρίς αξιολόγηση, συναινετική στρατηγική και ακαδημαϊκή στόχευση, όπως συμβαίνει στις προηγούμενες χώρες.

    Ειδικότερα:

     Πρώτον: Δημιουργείται υπερσυγκέντρωση των στελεχών στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού στις έδρες των Περιφερειών και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης με αποτέλεσμα η εκπαιδευτική πολιτική και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου να απομακρύνονται από την σχολική μονάδα. Με τη συγκεντρωτική υπερδομή που δημιουργείται μακριά από τις σχολικές μονάδες, οι σύλλογοι διδασκόντων, οι μαθητές και οι γονείς αφήνονται στην τύχη τους να αυτορυθμίζονται χωρίς άμεση παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση.

     Δεύτερον: Καταργείται  ο θεσμός των Σχολικών Συμβούλων, μάλλον γιατί ήταν οι φορείς που στήριξαν στο παρελθόν την αξιολόγηση στην εκπαίδευση, που είναι αναγκαία, για να υπάρχει υψηλή ποιοτικά εκπαίδευση .

     Τρίτον: Τίθενται στο περιθώριο στελέχη με υψηλά επιστημονικά προσόντα και εμπειρία δεδομένου ότι τα κριτήρια στα οποία στηρίζεται η μοριοδότηση δεν είναι τα πρέποντα.

     Τέταρτον: Καταργείται πλήρως η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για νέα διαδικασία, πλην της αυτοαξιολόγησης. Είναι αδιανόητο σήμερα να μην υπάρχει αξιολόγηση. Αξιολόγηση χωρίς τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά να έχει ως στόχο την επιβράβευση των άριστων και να δίνει κίνητρο σε αυτούς που δεν αποδίδουν να αποδώσουν καλύτερα. Έτσι, θα ωθούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί να γίνονται διαρκώς καλύτεροι, πράγμα που θα βοηθήσει στην διαρκή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

   Δυστυχώς, με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο απαξιώνεται ότι έχει σχέση με την αριστεία, την αξιοκρατία και τη λειτουργικότητα, εγκαθιστώντας στη θέση τους κομματικά  ελεγχόμενους μηχανισμούς.

   Συνεπώς, είναι ανάγκη να υπάρξει μια άλλη πολιτική. Μια πολιτική που θα έχει ως κεντρικό της στόχο την αναβάθμιση της Παιδείας. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται βασικοί άξονες της Νέας Δημοκρατίας.

   Ειδικότερα, οι θέσεις της Ν.Δ. στον τομέα αυτό είναι:

     Πρώτον: Επιλογή ανώτατων και ανώτερων στελεχών στην εκπαίδευση με τη θεσμοθέτηση μιας αντικειμενικής διαδικασίας στην οποία θα εμπλέκεται το ΑΣΕΠ και άλλα ανεξάρτητα όργανα.

     Δεύτερον: Αξιολόγηση όλων των δομών της εκπαίδευσης, όπως επίσης και των εκπαιδευτικών. Αξιολόγηση που θα είναι δίκαιη, αντικειμενική και όχι τιμωρητική, αλλά βελτιωτική.

     Τρίτον: Ενίσχυση των υφιστάμενων δομών καθώς και της σχετικής αυτονομίας με τη λήψη των περισσότερων αποφάσεων από τα ίδια τα σχολεία.

   Η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και η πλήρης εξάλειψη κάθε κομματικού ελέγχου, αποτελεί τη βάση και τον μοχλό για την ανάπτυξη της πατρίδας μας.