ΠΕΝΤΕ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 12.10.2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΝΤΕ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

ΑΡΘΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

Ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την επανάσταση της γνώσης και της τεχνολογίας. Ο κόσμος μας αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς και δημιουργούνται νέα δεδομένα και προκλήσεις. Η νέα αυτή κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα αναδεικνύει τον πρωτεύοντα ρόλο της εκπαίδευσης, ως βασικού συντελεστή της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Τα ΑΕΙ είναι ο καθοριστικός παράγων για την οικονομική ανάπτυξη  και την κοινωνική δικαιοσύνη. Βασικοί άξονες της πολιτικής που πρέπει να εφαρμοσθεί είναι η ενίσχυση της αυτοτέλειας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας, της διεθνοποίησης των ελληνικών ΑΕΙ, και της σύνδεσης τους με την παραγωγική διαδικασία και την έρευνα,  ώστε να επιτευχθεί η διδακτική και ερευνητική αριστεία των ΑΕΙ. Έτσι, η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά με υψηλών προδιαγραφών ΑΕΙ που θα προσελκύουν υψηλού επιπέδου προσωπικό και φοιτητές.

Ειδικότερα:

Συνέχεια

Advertisements

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 01.08.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

Ο υπό ψήφιση νόμος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, που συζητείται στη Βουλή, δεν αποτελεί το νέο και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που απαιτείται, ώστε να παρέχονται στα δημόσια ΑΕΙ δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και ενίσχυσης του ρόλου τους στο σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης και έρευνας, ενισχύοντας συγχρόνως την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας. Δυστυχώς, το σχέδιο-νόμου δεν στηρίζει την ανάπτυξη των βασικών αναγκών των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, δηλαδή την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, την ανεξαρτησία, την αποτελεσματικότητα και τη διεθνοποίηση.

Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑΕΙ της πατρίδας μας είναι:

Συνέχεια