ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
π. Υφυπουργός Παιδείας
π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

Αθήνα, 01.08.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

Ο υπό ψήφιση νόμος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, που συζητείται στη Βουλή, δεν αποτελεί το νέο και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που απαιτείται, ώστε να παρέχονται στα δημόσια ΑΕΙ δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και ενίσχυσης του ρόλου τους στο σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης και έρευνας, ενισχύοντας συγχρόνως την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας. Δυστυχώς, το σχέδιο-νόμου δεν στηρίζει την ανάπτυξη των βασικών αναγκών των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, δηλαδή την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, την ανεξαρτησία, την αποτελεσματικότητα και τη διεθνοποίηση.

Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑΕΙ της πατρίδας μας είναι:

Συνέχεια

Advertisements